Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ekonomisk förvaltning - total överblick för styrelsen

För att styrelsen i en bostadsrättsförening ska fungera optimalt krävs tid, kunskap och koll på dokumentation, pengar och underhållsplan. HSB Göteborg erbjuder ekonomisk förvaltning genom en mängd ekonomiska och administrativa tjänster som underlättar arbetet i er förening.
Ekonomisk förvaltning ger er full koll på siffrorna

Ekonomisk förvaltning

HSB Göteborg kan skräddarsy ett ekonomiskt förvaltningsupplägg som passar din bostadsrättsförening. Inte minst ger vår långsiktiga flerårsprognos tyngd och stadga åt föreningens ekonomi. Vi erbjuder även redovisning, kassaförvaltning, betalning av leverantörsfakturor, upprättande av årsbokslut, låneadministration och löne- och arvodesadministration. Delårsbokslut och likviditetsbudget är andra tjänster som många uppskattar.

Underhållsplanen - grunden till en trygg ekonomi

Underhållsplanering är en grundläggande del av en bostadsrättsförenings verksamhet. Planen hjälper till att identifiera underhållsbehovet, bestämma när det ska utföras och prissätta varje åtgärd. Genom att ha kontroll på underhållskostnaderna slipper föreningen obehagliga överraskningar och skapar trygghet och stabilitet för de boende.

Vi vågar påstå att vi erbjuder marknadens bästa verktyg för underhållsplan, som ger er underlag för att göra budget och prognoser. Läs mer om vårt erbjudande inom underhållsplan!

Viktigt att hålla koll på pengarna

Du kan även få hjälp med hanteringen av löner och arvoden. Från inrapportering och utbetalning till redovisning av skatter, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter. Vi kan ge stöd i frågor som rör sjuklöneadministration och rekrytering, kollektivavtal, lagar, pension och försäkringar. Kravverksamheten är komplicerad och det är viktigt att den sköts korrekt. På HSB Göteborg bedriver vi godkänd inkassoverksamhet och kan hjälpa dig att gå rätt till väga i olika kravärenden.

Kontakta oss om ekonomisk förvaltning

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på ekonomisk förvaltning eller någon annan tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss. 

Verksamhetsanalys

En verksamhetsanalys ger er bostadsrättsförening en trygg och långsiktigt hållbar ekonomi utan överraskningar. Helt enkelt ett gediget beslutsunderlag oavsett om det gäller investeringar, kostnadsbesparingar eller avgiftsändringar.

Nyckeltalsanalys

Med vårt analysverktyg kan ni enkelt jämföra er bostadsrättsförening med andra för att tydligt identifiera dussintals viktiga faktorer. 

Flerårsprognos

Med en flerårsprognos kan ni i styrelsen planera föreningens ekonomi på lång sikt. Med budgeten som utgångspunkt görs en prognos som sträcker sig på fem års sikt och omfattar framtida räntelägen och prisutveckling.

HSB Ekonomi Bas

HSB Ekonomi Bas är en stabil grund att stå på inom ekonomisk förvaltning. Ett paket där ni får koll på det administrativa och gör det lätt att leva upp till alla gällande lagar och regler.

Underhållsplan

Fastigheter kräver ständigt underhåll. Med hjälp av underhållsplanering från HSB Göteborg får styrelsen tydlig överblick över planerade och utförda åtgärder.

Få kostnadsfri rådgivning och offert från HSB Göteborg

Vi är intresserade av: