Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ekonomisk förvaltning - total överblick för styrelsen

För att styrelsen i en bostadsrättsförening ska fungera optimalt krävs tid, kunskap och koll på dokumentation, pengar och underhållsplan. HSB Göteborg erbjuder ekonomisk förvaltning genom en mängd ekonomiska och administrativa tjänster som underlättar arbetet i er förening. Med HSB Göteborg får ni en partner som ger er koll på alla delar av ekonomin.
Ekonomisk förvaltning ger er full koll på siffrorna

Kontakta oss

Ekonomisk förvaltning

Utan trygg ekonomisk förvaltning – ingen trygg bostadsrättsförening. HSB Göteborg kan skräddarsy ett ekonomiskt förvaltningsupplägg som passar din bostadsrättsförening perfekt. Inte minst ger vår långsiktiga 5-årsprognos tyngd och stadga åt föreningens ekonomi. Vi erbjuder även redovisning, kassaförvaltning, betalning av leverantörsfakturor, upprättande av årsbokslut, låneadministration och löne- och arvodesadministration. Delårsbokslut och likviditetsbudget är andra tjänster som många uppskattar.

Den viktiga underhållsplanen

Underhållsplanering är en grundläggande del av en bostadsrättsförenings verksamhet. Planen hjälper till att identifiera underhållsbehovet, bestämma när det ska utföras och prissätta varje åtgärd. Genom att ha kontroll på underhållskostnaderna slipper föreningen obehagliga överraskningar och skapar trygghet och stabilitet för de boende. Vi har även möjlighet att simulera olika scenarier och vågar påstå att vårt egenutvecklade system är marknadens bästa verktyg när det gäller att skapa underlag för att göra  budget och prognoser.

Viktigt att hålla koll på pengarna

Du kan även få hjälp med hanteringen av löner och arvoden. Från inrapportering och utbetalning till redovisning av skatter, arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter. Vi kan ge stöd i frågor som rör sjuklöneadministration och rekrytering, kollektivavtal, lagar, pension och försäkringar. Kravverksamheten är komplicerad och det är viktigt att den sköts korrekt. På HSB Göteborg bedriver vi godkänd inkassoverksamhet och kan hjälpa dig att gå rätt till väga i olika kravärenden.

Kontakta oss om ekonomisk förvaltning

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på denna eller någon annan tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss. 

Kontakta oss

Få kostnadsfri rådgivning eller offert från HSB Göteborg

Vi är intresserade av: