Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Underhållsplanering

Fastigheter kräver ständigt underhåll; såväl tak och fasader som hissar behöver ses över kontinuerligt. Med hjälp av underhållsplanering från HSB Göteborg får styrelsen tydlig överblick över planerade och utförda åtgärder.

 Kontakta oss

Grunden för en hållbar ekonomi

En välarbetad och uppdaterad underhållsplan är en viktig hörnsten för att att skapa en långsiktig och trygg ekonomi i en bostadsrättsförening. Den minskar oförutsedda reparationer och medför lägre kostnader för drift och underhåll. Eftersom planen ger en tydlig överblick över framtida åtgärder minskar även risken för oplanerade avgiftshöjningar.

Kontinuitet för styrelsen

När styrelseledamöter byts ut är det viktigt att information är uppdaterad och lättillgänglig. En uppdaterad underhållsplan gör det lättare för nya styrelsemedlemmar att sätta sig in i styrelsearbetet. HSBs digitala verktyg för underhållsplanering gör det enkelt för nya ledamöter att sätta sig in i framtida och tidigare underhåll av föreningens fastigheter.

Underhållsplan Online

HSB erbjuder tjänsten Underhållsplan Online som ger en god överblick över planerade åtgärder. Tjänsten möjliggör enkla simuleringar, exempelvis den ekonomiska effekten av att flytta åtgärder bakåt eller framåt i tiden. Det digitala verktyget möjliggör även sortering av åtgärder efter system och byggnadsdelar.

För att hålla underhållsplanen uppdaterad och levande behöver den även ses över varje år genom en fastighetstillsyn. Då ser man över vilka åtgärder som behöver genomföras de kommande åren och vilka som kan flyttas framåt i tiden.