Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Solceller för bostadsrättsföreningar i Göteborg

Inom HSB Göteborg tänker vi alltid helhet och långsiktigt för våra kunders fastigheter. Solceller kan vara ett lönsamt alternativ som komplement till andra energikällor för er fastighet. För att få ut mesta möjliga av era investeringar i solceller jobbar vi i tre steg.

Vi startar med en utredning. Därefter hjälper vi er att få solcellerna på plats. Avslutningsvis hjälper vi er också med driften så att ni får ut det mesta möjliga av era solceller.
Solceller på fasaden

Kontakta oss

Utredning för solceller

Innan vi sätter solcellerna på plats startar med en utredning för att:

 • Undersöka om lönsamhet finns, eller om det finns andra delar man bör prioritera före solceller
 • Analysera underhållsplaner tillsammans med underhållsplaneraren för långsiktigt tänk kring underhållstekniska bitar som kan kopplas till solceller 
 • Kunna göra en optimal placering av solcellerna på er fastighet
 • Analysera energi- och effektlaster för optimal dimensionering
 • Analysera lagringsmöjligheter för att minska effekttoppar och öka lönsamheten
 • Beräkna och ta fram kalkyler för ombyggnad av elsystem så även lägenheterna kan ta del av elproduktionen från solcellerna.

Solcellerna på plats

När utredningen är klar hjälper vi er att få solcellerna på plats. Vi finns med ända från projektering fram till driftsättning och energioptimering. Bland annat hjälper vi er med:

 • Bidragsansökningar  
 • Bygglovsansökningar och kontakter med myndigheter
 • Upphandling och projektledning
 • Ritningar och dokumentation
 • Fullt färdig anläggning

Drift och optimering av solceller

För att få ut mesta möjliga av en solcellsanläggning krävs kunskap och tillsyn. Vi hjälper er med:

 • Bevakning av elhandelsavgifter för optimal lönsamhet över tid
 • Vid ombyggnad av elsystem hanterar HSB Göteborg även hela  systemet inklusive datainsamling, validering av mätvärden, debitering av el med mera.

Kontakta oss om solceller för brf

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på solceller för brf eller någon annan tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss. 

Kontakta oss

Få kostnadsfri rådgivning eller offert från HSB Göteborg

Vi är intresserade av: