Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och lagligt sätt.

I HSB genomsyras all verksamhet av ett antal grundläggande värderingar som ryms i begreppen engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. De inledande bokstäverna bildar tillsammans ordet ETHOS, som står för förtroende.Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att vi uppfyller våra skyldigheter enligt Dataskyddsförordningen.

I enlighet med GDPR behöver varje enskilt bolag ha en egen personuppgiftspolicy som utgår ifrån den egna verksamheten. Läs mer om hur HSBs nationella organisation behandlar personuppgifter i bolagens respektive personuppgiftspolicys nedan.  Om du söker information om hur din HSB-förening behandlar personuppgifter så finns föreningens egen personuppgiftspolicy under denna flik "Organisation och ägarinformation/HSB XXX" (regionföreningens namn).