På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Ekonomi för Brf

Vi erbjuder Ekonomisk bas med fast arvode grundat på antal lägenheter. Därutöver kan ni välja en rad tilläggstjänster, allt efter ert eget behov.

Löpande redovisning

Redovisningens syfte är att dokumentera och sammanställa relevant information som rör föreningens resultat och ställning vid en viss tidpunkt. Redovisningen ska se till att föreningens interna och externa intressenter får åtkomst till den information de behöver.

Leverantörsfakturor - Webbfaktura är ett verktyg för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Det ger en bra översikt och gör det möjligt att kontera och attestera direkt via nätet.

Löne- och arvodeshantering - Vi kan sköta all hantering och administration av löner och arvoden för er förening, det kan omfatta hela processen inom löneadministration – från kvalitetssäkring av indata till utbetalning och utskick av lönespecifikationer samt rapportering till myndigheter.

Bokslut/Årsredovisning

När räkenskapsåret nått sitt slut är det dags för bokslut. Vi kan hjälpa er med hela processen så att bokslut och årsredovisning görs på rätt sätt enligt lagkraven.

Budget/Prognoser

För att planera föreningens framtid är det viktigt att upprätta budget årligen. För att ytterligare stötta styrelsen i sitt ansvar som fastighetsägare, erbjuder vi också en 5-årsprognos som är ett bra hjälpmedel att ha som underlag för att i god tid kunna planera ev. framtida avgiftsförändringar som ett bra underhåll kräver.

Finansiering/Bunden placering

 • Med oss som samarbetspartner kan ni i styrelsen känna er trygga med hur er förenings ekonomi hanteras. Tack vare att vi har hand om många och stora ärenden kan vi oftast få bättre resultat i förhandlingar med banker, än vad den enskilda bostadsrättsföreningen får. Vi är kända för att hålla en hög standard, vilket självklart uppskattas av bankerna. Självklart kan ni alltid använda oss som bollplank vid allmän rådgivning.
 • Marknadsvillkoren för placering av likvida medel förändras ständigt och med många aktörer på marknaden ar det svårt att fatta kloka beslut. Inte minst för den som ska göra det på sin fritid. Och det är just vad du som styrelseledamot i en bostadsrättsförening förväntas göra. HSB Bunden placering underlättar vardagen för dig. HSB samarbetar med JLL (Jones Lang LaSalle) en professionell auktoriserad rådgivare inom fastighetsfinansiering.
 • HSB Malmö ek för är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Föreningens ordinarie verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av Föreningens obestånd.

HSB Föreningsdokument

Digitalt dokumentarkiv

HSB Föreningsdokument skapar ordning och reda i din bostadsrättsförenings digitala dokumentarkiv.

Här kan ni lägga upp och spara olika dokument så att de blir lätta att hitta för alla i styrelsen. Allt från nyhetsbrev till protokoll, budget, bokslut, ekonomiska rapporter och avtal. Det går även att göra utvalda dokument tillgängliga för föreningens medlemmar. Handläggare på HSB Malmö kan publicera dokument till er styrelse eller era medlemmar.

Här finns även en avtalshanterare med påminnelsefunktion, som håller reda på föreningens avtal och signalerar när det är dags att titta över detta.

Syftet är att förenkla det dagliga styrelsearbetet och samla allt som rör bostadsrättsföreningen på ett och samma ställe. Det kommer ut ett mail varje gång ni eller någon från HSB Malmö lägger till ett dokument. På så sätt har ni full kontroll när dokumentet publiceras.

Ekonomisk presentation

Att snabbt nå ut med sitt budskap till en målgrupp som inte har fackkunskap är något som blir allt viktigare. Inom redovisningen finns många värdefulla resultat som kan nå en bredare publik om de presenteras på ett tydligt sätt. Diagram och tabeller har en central roll som informationsbärare, och det är viktigt att de är korrekt men enkelt utformade och lyfter fram det väsentliga i budskapet.

Vi har tagit fram en presentation som underlättar er föredragning av föreningens ekonomi på föreningsstämman. Föredragningen kan med fördel göras av er ekonom, om ni så önskar.

Swish för brf

I samarbete med Nordea erbjuder vi Swish. Det är en smidig mobil betaltjänst till föreningar som idag hanterar kontanter, exempelvis betalning för övernattningslägenhet, extra taggar eller handkassa. Dessutom kan ni använda Swish vid depositioner, eftersom det är möjligt att betala tillbaka hela eller delar av en Swish-betalning.

Swish lämpar sig bäst för betalningar som förekommer mer sällan – återkommande betalningar görs med fördel som tillägg på avier.

Betalningarna sker i realtid och kräver varken kortläsare eller kassasystem. 

Vad ingår i tjänsten Swish?

 • Ett Swish-nummer för mottagning av betalningar. Dessutom kan ni få tillgång till Nordeas tjänster, för att se vilka betalningar som gjorts samt för att administrera återbetalningar till avsändande mobilnummer.
 • Upplägg av max två administratörer som får tillgång till Nordeas tjänster.
 • Swish-numret är registrerat i föreningens eget namn, men avtalet gentemot banken ägs och administreras av HSB Malmö.

Hur fungerar det?

 • Betalningar som görs via Swish sätts in på HSB Malmös konto i Nordea.
 • Betalningarna kan omedelbart ses av föreningens administratörer i Nordeas tjänster.
 • Summan av månadens Swish-betalningar bokförs på föreningens avräkningskonto i början av efterföljande månad.

Vad kostar det?

 • Uppstartsavgiften är 500 kronor (Nordeas ordinarie pris är för närvarande 500 kronor)
 • Årsavgiften är 0 kronor (Nordeas ordinarie pris är för närvarande 500 kronor)
 • Transaktionspriset är 1,85 kronor per transaktion (Nordeas ordinarie pris är för närvarande 2 kronor per transaktion)
Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Vi önskar ansluta oss till tjänsten

Vem i bostadsrättsföreningen ska anslutas som administratör? Max 2 personer.

 

Administration för Brf

Vi erbjuder Administration bas med fast arvode grundat på antal lägenheter. Därutöver kan ni välja en rad tilläggstjänster, allt efter ert eget behov.

Avgifter/Hyror/Påminnelser/Inkassotjänster

Vi kan bland annat hjälpa er med framställning av avier, administration av avgifts- och hyresregister, påminnelser, inkasso samt redovisning av avgifter och hyror. Via webben kan ni kontrollera restsaldon och ta ut aviseringsförteckningar.

Konsumtionsavgifter, IMD

Vid individuell avläsning av el, vatten eller värme erbjuder vi att registrera det på avierna.
IMD innebär att förbrukningen av värme, vatten och/eller el mäts individuellt i varje lägenhet i en flerfamiljsfastighet. Det betyder att var och en får betala för det han eller hon förbrukar. Många blir då varse att de genom att ändra beteende kan påverka sin hyra, vilket medför att man är mer sparsam med vattnet, värmen och elen.

Lägenhetsöverlåtelser

 • I HSBs verktyg för överlåtelser skapas ett helt digitalt flöde där bostadsrättsföreningars styrelser, handläggare och mäklare hanterar överlåtelser.
 • Underlättar både för köpare och säljare i samband med lägenhetsaffärer och möljiggör också snabb och enkel hantering för brf-styrelsen som ska godkänna den nya medlemmen.
 • Både säljare och köparen kan följa överlåtelsen. Brf-styrelsen kan begära ut kreditupplysningar och begära in kompletterande information om den sökande samtidigt som överlåtelsen hanteras.

Alla digitala tjänster samlade i Mitt HSB

Laptop_mitt_hsb2.pngMitt HSB är personliga sidor där du loggar in för att bland annat utföra digitala styrelsearbetsuppgifter. Här kan du bland annat attestera fakturor, se avtal som löper ut, hantera överlåtelser och få en ekonomisk översikt över din bostadsrättsförening. Du loggar in på Mitt HSB med hjälp av BankID.