Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ekonomisk och administrativ förvaltning – sparar tid och pengar

Ekonomisk förvaltning

Kontakta oss

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening innebär en hel del administrativa uppgifter. För att inte tala om ekonomiskt ansvar. Det är mycket som ni måste ha koll på som både tar tid och kraft. Samtidigt är det givande eftersom ni kan påverka och säkerställa att er förening är både välskött och ekonomiskt sund.

Med HSB Malmös ekonomiska förvaltning blir arbetet betydligt lättare. Istället för att bara låta ekonomin flyta på så skapar vi en hållbar och långsiktig ekonomi som går hand i hand med föreningens underhållsplan. Samtidigt som ni får ett bollplank att rådgöra med.

Vi kan ta hand om hela den ekonomiska och administrativa förvaltningen eller enstaka tjänster. Vi erbjuder även lösningar där alla delar inom fastighetsförvaltning ingår.

Här är ett urval av vad vi kan hjälpa er med:

Ekonomi

Löpande redovisning

Bokföring och redovisning kräver ofta mycket tid. Dessutom behöver man ha koll på många lagar och regler. Då kan det vara skönt att låta någon som är expert på det ta hand om den biten, så att ni i styrelsen alltid har koll men kan fokusera på annat.

Om ni vill ha löpande tillgång till aktuella siffror levererar vi digitala rapport med en dags fördröjning. Då blir det enklare för er att fatta beslut kring kostnader idag och skapa en bild av föreningens framtida ekonomi.

Fakturahantering

Att fakturahanteringen sköts i tid är en förutsättning för att få en rätt bild av föreningens ekonomi. Därför är det smidigt att kontera och attestera fakturor digitalt. Dessutom sparar ni mycket tid.

Bokslut och årsredovisning

När räkenskapsåret nått sitt slut är det dags för bokslut. Vi hjälper er med hela processen så att bokslut och årsredovisning görs på rätt sätt enligt lagkraven.

Budget

Det är svårt att se in i framtiden. Men för att kunna planera och fatta rätt beslut hjälper vi er att göra en grundlig budget varje år, som vi kopplar ihop med underhållsplanen.

För att ytterligare stötta er i ansvaret som fastighetsägare erbjuder vi en 5-årsprognos. Den är ett bra underlag för att i god tid kunna planera eventuella avgiftsförändringar som ett genomtänkt underhåll kräver.

Löne- och arvodeshantering

Vi har en lång erfarenhet av att hantera löner och arvoden för bostadsrättsföreningar. Ni kan vara trygga med att vi alltid är uppdaterade på de senaste reglerna och lagarna.

Vi tar hand om hela processen inom löneadministration, från kvalitetssäkring av indata till utbetalning och utskick av lönespecifikationer samt rapportering till myndigheter.

 

Tilläggstjänster

Finansiering

Tack vare att vi har hand om många och stora ärenden kan vi oftast få bättre resultat i förhandlingar med banker, än vad den enskilda bostadsrättsföreningen får. Vi är kända för att hålla en hög standard, vilket självklart uppskattas av bankerna. Ni kan givetvis alltid använda oss som bollplank vid allmän rådgivning.

Utökad finansrådgivning

Vi hjälper er att analysera föreningens ekonomi och säkerställa att ni kan hantera framtida underhåll. Våra finansieringsexperter ger svar på frågor som:

  • Hur många lån bör föreningen ha?
  • Vilken löptid ska lånen ha?
  • Vilken amorteringstakt?
  • Vad bör avgiften vara?
  • Vilka långsiktiga konsekvenser kan en renovering få?

Det är helt enkelt en finansiell underhållsplan som hjälper er att sätta en strategi för framtiden.

Så funkar tjänsten

Bunden placering

En trygg, enkel och säker tjänst för placeringar av likvida medel.

Marknadsvillkoren för placering av likvida medel förändras ständigt och med många aktörer på marknaden kan det vara klurigt att fatta kloka beslut. Inte minst för den som ska göra det på sin fritid. Och det är just vad ni som förtroendevalda förväntas göra. I tjänsten kan ni skapa en ny placering, eller ändra i en pågående. Här kan ni även se alla placeringar, pågående, avbrutna och avslutade. Ni kan få en översikt över alla placeringar i er bostadsrättsförening.

Swish för brf

Det är en smidig mobil betaltjänst till föreningar som idag hanterar kontanter, exempelvis betalning för övernattningslägenhet, extra taggar eller handkassa. Dessutom kan ni använda Swish vid depositioner, eftersom det är möjligt att betala tillbaka hela eller delar av en Swish-betalning.

Mer om tjänsten

 

Administration

Medlems- och lägenhetsförteckning

Vi hjälper er med förteckning över fastighetens lägenheter, lokaler, parkerings- och garageplatser samt eventuell medlemsförteckning. Informationen hålls uppdaterad och tillgänglig via det inloggade läget, Mitt HSB.

Hantering av aviseringar

Vi tar hand om hela förfarandet gällande fakturering, hyror och avgifter. Avierna skickas ut kvartalsvis och vi hanterar framställning, distribution, bevakning och uppföljning. Vi erbjuder även rutiner för hantering av påminnelse- och inkassoärenden, e-faktura, avier som önskas betalas genom autogiro samt restlistor.

Lägenhetsöverlåtelser

I HSBs verktyg för överlåtelser skapas ett helt digitalt flöde där ni i styrelsen, handläggare och mäklare hanterar överlåtelser.

Detta underlättar för köpare och säljare i samband med lägenhetsaffärer, samt möjliggör en snabb och enkel hantering när ni i styrelsen ska godkänna den nya medlemmen. Dessutom kan ni enkelt begära kreditupplysningar och kompletterande information om den sökande samtidigt som överlåtelsen hanteras.

Köhantering

Ett digitalt kösystem för p-plats, garage eller förråd. De boende hanterar själva sin köhantering digitalt i Mitt HSB - dygnet runt och var de än befinner sig. Med tjänsten skapas en effektivare hantering vid fördelning av lediga objekt, förbättrar tillgängligheten och ger den boende en tydligare överblick över sin aktuella kösituation. Samtidigt som det blir smidigare för er i styrelsen.

Individuell avläsning – IMD

Spara pengar och få koll på förbrukningen med individuell mätning

En väg mot att bli en mer hållbar förening kan vara att införa individuell mätning av exempelvis el- och vattenförbrukningen för varje bostad.  Det betyder att den boende betalar för sin egen förbrukning, som vi registrerar på avierna. På så vis blir den boende mer medveten om sin energianvändning och kan påverka sina kostnader genom att vara mer sparsam med förbrukningen. En vinnare för både miljön och plånboken.

Vi hjälper er gärna med införandet av IMD. Vi har stor erfarenhet av implementering och samarbetar med flera mätbolag.

Moms ska redovisas på IMD Vi kan hjälpa er med prissättningen till boende

Alla med IMD ska redovisa utgående moms och att det ska ske separat från förbrukningen. Därför är det också viktigt att priset som de boende betalar harmoniserar med den kostnad som bostadsrättsföreningen har.

För enkelhetens skull bör ni se över prissättningen varje år  och informera ert mätbolag när priset ska uppdateras. Ett tips är att ni dokumenterar hur priset räknats ut eftersom  Skatteverket ibland kan göra en granskning av momshanteringen.

Mot en avgift kan Malmös projektledare på energiavdelningen hjälpa er att beräkna ett uppdaterat IMD-elpris till de boende.

Mer information om moms och IMD finns här på Mitt HSB

Nya krav på IMD för värme och varmvatten

Regeringen har beslutat om nya krav på installation av mätare för värme och tappvarmvatten från och med 1 juli 2021. Kommunen är tillsynsansvarig.

 De nya kraven berör endast de flerbostadshus som har sämst energiprestanda och kommer därför att beröra få av HSB Malmös bostadsrättsföreningar. Börja med att titta i föreningens energideklaration efter energiprestanda eller ert primärenergital. Den förening som trots allt kommer över 200 kWh/m2 och år har på sig till den 1 juli 2023 att utföra energieffektiviserande åtgärder för att undgå kraven.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Alla digitala tjänster samlade i Mitt HSB

Mitt HSB är personliga sidor där du loggar in för att utföra digitala styrelsearbetsuppgifter. Här kan du bland annat attestera fakturor, se aktuella avtal, hantera överlåtelser och få en ekonomisk översikt över din bostadsrättsförening. Du loggar in på Mitt HSB med hjälp av BankID. 

Logga in »

Ekonomisk förvaltning i HSB Malmö ger er full koll på papper och pengar

Fyll i ett kontaktformulär och få en offert på tjänster inom ekonomi och administration.

Kontakta oss