Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ekonomisk förvaltning och administration – sparar tid och pengar

Låt vardagens uppgifter flyta på tryggt, och få en ekonomi som går hand i hand med underhållet.

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening innebär en hel del administrativa uppgifter. För att inte tala om ekonomiskt ansvar. Det är mycket att hålla koll på som både tar tid och kraft. Samtidigt är det givande eftersom ni är med och påverkar och säkerställer att föreningen är både välskött och ekonomiskt sund.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?
Ekonomisk förvaltning

Vi har flera administrativa tjänster som underlättar för er och frigör värdefull tid. Och i stället för att låta ekonomin flyta på utan riktning skapar vi en hållbar ekonomi som går hand i hand med föreningens underhållsplan. Vi ger er en tydlig ekonomisk planering för flera år framöver, där vi tillsammans säkerställer såväl resultat som kassalikviditet.

Ni får en dedikerad ekonom som är styrelsens hjälpande hand i det ekonomiska arbetet. Hen blir en rådgivande part som även kan delta på föreningens stämma för att presentera och förklara brf:ens ekonomi för medlemmarna. Ni får även ett team som tar hand om den löpande administrationen och hanterar boenderelaterade frågor som rör allt inom det administrativa.

Här är ett urval av vad vi kan hjälpa er med:

Ekonomiska tjänster

Löpande redovisning

Bokföring och redovisning kräver ofta mycket tid. Dessutom behöver man ha koll på många lagar och regler. Då kan det vara skönt att låta någon som är expert på det ta hand om den biten, så att ni i styrelsen alltid har koll men kan fokusera på annat.

Om ni vill ha löpande tillgång till aktuella siffror levererar vi digitala rapporter med en dags fördröjning. Då blir det enklare för er att fatta beslut kring kostnader idag och skapa en bild av föreningens framtida ekonomi.

Fakturahantering

Att fakturahanteringen sköts i tid är en förutsättning för att få en rätt bild av föreningens ekonomi. Därför är det smidigt att kontera och attestera fakturor digitalt. Dessutom sparar ni mycket tid.

Bokslut och årsredovisning

När räkenskapsåret nått sitt slut är det dags för bokslut. Vi hjälper er med hela processen så att bokslut och årsredovisning görs på rätt sätt enligt lagkraven.

Budget

Det är svårt att se in i framtiden. Men för att kunna planera och fatta rätt beslut hjälper vi er att göra en grundlig budget varje år, som vi kopplar ihop med underhållsplanen.

För att ytterligare stötta er i ansvaret som fastighetsägare erbjuder vi en 5-årsprognos. Den är ett bra underlag för att i god tid kunna planera eventuella avgiftsförändringar som ett genomtänkt underhåll kräver.

Löne- och arvodeshantering

Vi har en lång erfarenhet av att hantera löner och arvoden för bostadsrättsföreningar. Ni kan vara trygga med att vi alltid är uppdaterade på de senaste reglerna och lagarna.

Vi tar hand om hela processen inom löneadministration, från kvalitetssäkring av indata till utbetalning och utskick av lönespecifikationer samt rapportering till myndigheter.

Administrativa tjänster

Medlems- och lägenhetsförteckning

Vi hjälper er med förteckning över fastighetens lägenheter, lokaler, parkerings- och garageplatser samt eventuell medlemsförteckning. Informationen hålls uppdaterad och tillgänglig via det inloggade läget, Mitt HSB.

Hantering av aviseringar

Vi tar hand om hela förfarandet gällande fakturering, hyror och avgifter. Avierna skickas ut kvartalsvis och vi hanterar framställning, distribution, bevakning och uppföljning. Vi erbjuder även rutiner för hantering av påminnelse- och inkassoärenden, e-faktura, avier som önskas betalas genom autogiro samt restlistor.

Lägenhetsöverlåtelser

I HSBs verktyg för överlåtelser skapas ett helt digitalt flöde där ni i styrelsen, handläggare och mäklare hanterar överlåtelser.

Detta underlättar för köpare och säljare i samband med lägenhetsaffärer, samt möjliggör en snabb och enkel hantering när ni i styrelsen ska godkänna den nya medlemmen. Dessutom kan ni enkelt begära kreditupplysningar och kompletterande information om den sökande samtidigt som överlåtelsen hanteras.

Köhantering

Ett digitalt kösystem för p-plats, garage eller förråd. De boende hanterar själva sin köhantering digitalt i Mitt HSB - dygnet runt och var de än befinner sig. Med tjänsten skapas en effektivare hantering vid fördelning av lediga objekt, förbättrar tillgängligheten och ger den boende en tydligare överblick över sin aktuella kösituation. Samtidigt som det blir smidigare för er i styrelsen.

Tilläggstjänster

Finansiering

Tack vare att vi har hand om många och stora ärenden kan vi oftast få bättre resultat i förhandlingar med banker, än vad den enskilda bostadsrättsföreningen får. Vi är kända för att hålla en hög standard, vilket självklart uppskattas av bankerna. Ni kan givetvis alltid använda oss som bollplank vid allmän rådgivning.

Utökad finansrådgivning

Vi hjälper er att analysera föreningens ekonomi och säkerställa att ni kan hantera framtida underhåll. Våra finansieringsexperter ger svar på frågor som:

  • Hur många lån bör föreningen ha?
  • Vilken löptid ska lånen ha?
  • Vilken amorteringstakt?
  • Vad bör avgiften vara?
  • Vilka långsiktiga konsekvenser kan en renovering få?

Det är helt enkelt en finansiell underhållsplan som hjälper er att sätta en strategi för framtiden.

Så funkar tjänsten

Bunden placering

En trygg, enkel och säker tjänst för placeringar av likvida medel.

Marknadsvillkoren för placering av likvida medel förändras ständigt och med många aktörer på marknaden kan det vara klurigt att fatta kloka beslut. Inte minst för den som ska göra det på sin fritid. Och det är just vad ni som förtroendevalda förväntas göra. I tjänsten kan ni skapa en ny placering, eller ändra i en pågående. Här kan ni även se alla placeringar, pågående, avbrutna och avslutade. Ni kan få en översikt över alla placeringar i er bostadsrättsförening.

Swish för brf

Swish för bostadsrättsföreningen är en smidig mobil betaltjänst till föreningar som idag hanterar kontanter, exempelvis betalning för övernattningslägenhet, extra taggar eller handkassa. Dessutom kan ni använda Swish vid depositioner, eftersom det är möjligt att betala tillbaka hela eller delar av en Swish-betalning.

Mer om tjänsten

Individuell avläsning – IMD

Spara pengar och få koll på förbrukningen med individuell mätning

En väg mot att bli en mer hållbar förening kan vara att införa individuell mätning av exempelvis el- och vattenförbrukningen för varje bostad.  Det betyder att den boende betalar för sin egen förbrukning, som vi registrerar på avierna. På så vis blir den boende mer medveten om sin energianvändning och kan påverka sina kostnader genom att vara mer sparsam med förbrukningen. En vinnare för både miljön och plånboken.

Vi hjälper er gärna med införandet av IMD. Vi har stor erfarenhet av implementering och samarbetar med flera mätbolag.

Moms ska redovisas på IMD Vi kan hjälpa er med prissättningen till boende

Alla med IMD ska redovisa utgående moms och att det ska ske separat från förbrukningen. Därför är det också viktigt att priset som de boende betalar harmoniserar med den kostnad som bostadsrättsföreningen har.

För enkelhetens skull bör ni se över prissättningen varje år  och informera ert mätbolag när priset ska uppdateras. Ett tips är att ni dokumenterar hur priset räknats ut eftersom  Skatteverket ibland kan göra en granskning av momshanteringen.

Mot en avgift kan Malmös projektledare på energiavdelningen hjälpa er att beräkna ett uppdaterat IMD-elpris till de boende.

Mer information om moms och IMD finns här på Mitt HSB

Nya krav på IMD för värme och varmvatten

Regeringen har beslutat om nya krav på installation av mätare för värme och tappvarmvatten från och med 1 juli 2021. Kommunen är tillsynsansvarig.

 De nya kraven berör endast de flerbostadshus som har sämst energiprestanda och kommer därför att beröra få av HSB Malmös bostadsrättsföreningar. Börja med att titta i föreningens energideklaration efter energiprestanda eller ert primärenergital. Den förening som trots allt kommer över 200 kWh/m2 och år har på sig till den 1 juli 2023 att utföra energieffektiviserande åtgärder för att undgå kraven.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Ekonomisk förvaltning i HSB Malmö ger er full koll på papper och pengar

Fyll i ett kontaktformulär och få en offert på tjänster inom ekonomi och administration.

Kontakta oss

Alla digitala tjänster samlade i Mitt HSB

Mitt HSB är personliga sidor där du loggar in för att utföra digitala styrelsearbetsuppgifter. Här kan du bland annat attestera fakturor, se aktuella avtal, hantera överlåtelser och få en ekonomisk översikt över din bostadsrättsförening. Du loggar in på Mitt HSB med hjälp av BankID.

Logga in

Nyfiken på HSB Malmös fastighetsförvaltning?

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi har en mängd smarta och bekväma servicelösningar, så det är all idé att klicka vidare och läsa!

Våra tjänster