På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Spara tid och pengar med ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening innebär en hel del pappersarbete. För att inte tala om ekonomiskt ansvar. Det är mycket som du måste ha koll på, vilket både tar tid och kraft. Samtidigt är det givande eftersom du kan var med att påverka och säkerställa att er förening är både välskött och ekonomisk sund.

Med våra tjänster inom ekonomi och administration blir arbetet betydligt lättare. Istället för att bara låta ekonomin flyta på så skapar vi en hållbar, långsiktig ekonomi som går hand i hand med er underhållsplan. Samtidigt som du får ett bollplank att rådgöra med.

Vill du veta mer ekonomisk förvaltning?

 

Ja, kontakta mig!

Våra tjänster inom ekonomisk förvaltning

Löpande redovisning

Bokföring och redovisning kräver ofta mycket tid. Dessutom behöver man ha koll på många lagar och regler. Då kan det vara skönt att låta någon som är expert på det ta hand om den biten, så att ni i styrelsen alltid har koll men kan fokusera på annat.

Om ni vill ha löpande tillgång till aktuella siffror kan vi leverera rapporter digitalt med en dags fördröjning. Då blir det enklare för er att fatta beslut kring kostnader idag och skapa en bild av föreningens framtida ekonomi. 

Fakturahantering

Det är smidigt att kontera och attestera fakturor digitalt. Dessutom sparar det mycket tid. 

Att fakturahanteringen sköts i tid är en förutsättning för att få en rätt bild av föreningens ekonomi. Ni fixar fakturahanteringen enkelt med telefon, platta eller dator.

 

Bokslut och årsredovisning

När räkenskapsåret nått sitt slut är det dags för bokslut. Vi hjälper er med hela processen så att föreningens bokslut och årsredovisning görs på rätt sätt enligt lagkraven. 

Årsredovisning – så funkar det

Budget

Det är svårt att se in i framtiden. Men för att kunna planera och fatta rätt beslut framöver är det viktigt att göra en grundlig budget varje år. 

För att ytterligare stötta er i ansvaret som fastighetsägare, erbjuder vi en 5-årsprognos som är ett bra hjälpmedel att ha som underlag för att i god tid kunna planera eventuella avgiftsförändringar som ett bra underhåll kräver.

 

En budget i balans – här är hemligheten

 

Smidigare budgetprocess

Löne- och arvodeshantering

Vi har en lång erfarenhet av att hantera löner och arvoden för bostadsrättsföreningar. Ni kan vara trygga med att vi alltid är uppdaterade på de senaste reglerna och lagarna så att ni slipper det och kan fokusera på att utveckla fastigheten istället.

Vi tar hand om hela processen inom löneadministration, från kvalitetssäkring av indata till utbetalning och utskick av lönespecifikationer samt rapportering till myndigheter.  

 

Tilläggstjänster Ekonomi

Finansiering

Trygg samarbetspartner

Med oss som samarbetspartner kan ni i styrelsen känna er trygga med hur er förenings ekonomi hanteras. Tack vare att vi har hand om många och stora ärenden kan vi oftast få bättre resultat i förhandlingar med banker, än vad den enskilda bostadsrättsföreningen får. Vi är kända för att hålla en hög standard, vilket självklart uppskattas av bankerna. Självklart kan ni alltid använda oss som bollplank vid allmän rådgivning.

HSB Malmö ek för är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Föreningens ordinarie verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av Föreningens obestånd.

Utökad finansrådgivning

Vi hjälper er att analysera föreningens ekonomi och säkerställa att ni kan hantera framtida underhåll

Spara pengar och öka tryggheten

Ekonomin är en av grundstenarna för att en bostadsrättsförening ska fungera. Givetvis är det viktigt att det finns pengar i kassan, men det är lika viktigt att säkerställa att föreningen kan hantera framtida underhåll – och ibland behövs en expert som ger svar på frågor som:

 • Hur många lån bör föreningen ha?
 • Vilken löptid ska lånen ha?
 • Vilken amorteringstakt?
 • Vad bör avgiften vara?
 • Vilka långsiktiga konsekvenser kan en renovering få?

Detta, och mycket mer, får ni svar på med vår tjänst Utökad finansrådgivning. Det är helt enkelt en finansiell underhållsplan som hjälper er att sätta en strategi för framtiden.

Så funkar tjänsten

Placeringar

Hantering av lån och placeringar av likvida medel

En trygg, enkel och säker tjänst för hantering av lån och placeringar av likvida medel.

Marknadsvillkoren för placering av likvida medel förändras ständigt och med många aktörer på marknaden ar det svårt att fatta kloka beslut. Inte minst för den som ska göra det på sin fritid. Och det är just vad du som styrelseledamot i en bostadsrättsförening förväntas göra. Tjänsten Placeringar underlättar vardagen för dig. HSB samarbetar med JLL (Jones Lang LaSalle) en professionell auktoriserad rådgivare inom fastighetsfinansiering.

I tjänsten kan ni skapa en ny eller ändra i en pågående placering. Här kan ni även se alla placeringar, pågående, avbrutna och avslutade. Ni kan få en översikt över alla placeringar i er bostadsrättsförening.

Swish för brf

En mobil betaltjänst till föreningar som idag hanterar kontanter

I samarbete med Nordea erbjuder vi Swish. Det är en smidig mobil betaltjänst till föreningar som idag hanterar kontanter, exempelvis betalning för övernattningslägenhet, extra taggar eller handkassa. Dessutom kan ni använda Swish vid depositioner, eftersom det är möjligt att betala tillbaka hela eller delar av en Swish-betalning.

Swish lämpar sig bäst för betalningar som förekommer mer sällan – återkommande betalningar görs med fördel som tillägg på avier.

Betalningarna sker i realtid och kräver varken kortläsare eller kassasystem. 

Vad ingår i tjänsten Swish?

 • Ett Swish-nummer för mottagning av betalningar. Dessutom kan ni få tillgång till Nordeas tjänster, för att se vilka betalningar som gjorts samt för att administrera återbetalningar till avsändande mobilnummer.
 • Upplägg av max två administratörer som får tillgång till Nordeas tjänster.
 • Swish-numret är registrerat i föreningens eget namn, men avtalet gentemot banken ägs och administreras av HSB Malmö.

Hur fungerar det?

 • Betalningar som görs via Swish sätts in på HSB Malmös konto i Nordea.
 • Betalningarna kan omedelbart ses av föreningens administratörer i Nordeas tjänster.
 • Summan av månadens Swish-betalningar bokförs på föreningens avräkningskonto i början av efterföljande månad.

Vad kostar det?

 • Uppstartsavgiften är 500 kronor (Nordeas ordinarie pris är för närvarande 500 kronor)
 • Årsavgiften är 0 kronor (Nordeas ordinarie pris är för närvarande 500 kronor)
 • Transaktionspriset är 1,85 kronor per transaktion (Nordeas ordinarie pris är för närvarande 2 kronor per transaktion)
Vi önskar ansluta oss till tjänsten

Vem i bostadsrättsföreningen ska anslutas som administratör? Max 2 personer.

 

Administration

Medlems- och lägenhetsförteckning

Vi hjälper dig med förteckning över fastighetens lägenheter, lokaler, parkerings- och garageplatser samt eventuell medlemsförteckning. Informationen hålls uppdaterad och tillänglig via vår webbaserade kundportal.

Hantering av aviseringar

Vi tar hand om hela förfarandet gällande fakturering, hyror och avgifter. Avierna skickas ut kvartalsvis och vi hanterar framställning, distribution, bevakning och uppföljning. Vi erbjuder även rutiner för hantering av påminnelse- och inkassoärenden, e-faktura, avier som önskas betalas genom autogiro samt restlistor. 

Lägenhetsöverlåtelser

 • I HSBs verktyg för överlåtelser skapas ett helt digitalt flöde där bostadsrättsföreningars styrelser, handläggare och mäklare hanterar överlåtelser.
 • Underlättar både för köpare och säljare i samband med lägenhetsaffärer och möljiggör också snabb och enkel hantering för brf-styrelsen som ska godkänna den nya medlemmen.
 • Både säljare och köparen kan följa överlåtelsen. Brf-styrelsen kan begära ut kreditupplysningar och begära in kompletterande information om den sökande samtidigt som överlåtelsen hanteras.

Individuell avläsning – IMD

Vid individuell avläsning av el, vatten eller värme erbjuder vi att registrera det på avierna.
IMD innebär att förbrukningen av värme, vatten och/eller el mäts individuellt i varje lägenhet i en flerfamiljsfastighet. Det betyder att var och en får betala för det han eller hon förbrukar. Många blir då varse att de genom att ändra beteende kan påverka sin hyra, vilket medför att man är mer sparsam med vattnet, värmen och elen.

Alla digitala tjänster samlade i Mitt HSB

Mitt HSB är personliga sidor där du loggar in för att utföra digitala styrelsearbetsuppgifter. Här kan du bland annat attestera fakturor, se aktuella avtal, hantera överlåtelser och få en ekonomisk översikt över din bostadsrättsförening. Du loggar in på Mitt HSB med hjälp av BankID. 

Logga in »