Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Stambyte och relining i Malmö

Stambyte är ett av de största projekten som en styrelse kan behöva ta initiativ till. Det innebär många beslut att fatta och en stor fråga är vilken metod man bör välja. HSB Malmö kan hjälpa er.

Kontakta oss

Våra bästa råd

  • Se över kommande behov i god tid. Då hinner styrelsen lägga in stambytet i underhållsplanen. Det är bra för ekonomin. 
  • Ta hjälp av konsulter som har erfarenhet av bostadsrättsföreningar och som kan ämnesområdet. 
  • Ta hjälp av en projektledare eller konsult, från utredning till besiktning. 

Stambyte eller relining?

De vanligaste frågorna som HSB får som projektsamordnare för stambyten och relining handlar om ekonomi, hur medlemmarna påverkas och vilket alternativ man ska välja, stambyte eller relining. 

När ett stambyte ska genomföras betyder det att man byter ut delar av rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten i fastigheten. Det här behöver man göra ungefär var femtionde år. I annat fall finns risken att de gamla rören spricker och ställer till med stora problem i huset vilket ofta leder till omfattande kostnader. 

Om man har många stopp i rören och vattenläckor är det dags att börja agera. En underhållsspolning kan också ge besked om läget. 

Börjar med att ta reda på status

Projektet inleds med spolning och filmning av rören enligt ett specifikt regelsystem. Ibland kan ytliga rostfläckar vara övermålade och därför är det bäst att filma. Resultatet ger besked om status, vilken typ av rör man har och vilken metod som är lämplig för åtgärd. 

Ta fram ett bra förfrågningsunderlag

Om genomgången visar att ett stambyte eller en relining behöver göras måste ett förfrågningsunderlag tas fram. Det är själva beskrivningen av vad föreningen vill ha gjort och ett mycket viktigt dokument. Underlaget innehåller också tekniska beskrivningar, ritningar och regler för entreprenaden som krav på betalningsplan, tidplan, garantier och att entreprenören tar över beställarens ansvar för arbetsmiljön och elektronisk personalliggare. Ju bättre förfrågningsunderlag som föreningen tar fram desto mer exakta anbud får man från entreprenörerna. 

Att anlita hjälp vinner i längden

Att ta hjälp kan kosta en del men är sannolikt värt mycket. Det är alltid bra att anlita en utomstående person som har både erfarenhet och kunskap. Ofta är det svåra val som ska göras, till exempel rörande ekonomin. Ta även referenser på konsulten som ni tänker anlita. 

Stambyte innebär alltid många frågor bland medlemmarna i föreningen, och styrelsen kan omöjligt ha alla svar. Därför är det också bra med en erfaren konsult som hjälper till att hitta rätt entreprenör och som säkerställer att föreningen verkligen fått det man beställt.  

Stambyte eller relining påverkar vardagen i huset. Medlemmarna måste vara beredda på att badrum och kök stängs av under vissa tidsperioder. Provisoriska lösningar behövs i huset eller i vagnar på gården. Dessutom måste man räkna med att arbetet hörs. Ljud och buller kommer att märkas. 

Fakta

Stambyte: 
Innefattar främst byte av stammar, totalrenovering av badrum och byte av tappvattenledningar.  

Relining: 
Befintliga stammar renoveras. Ett nytt rör tillverkas på plats i det befintliga. Detta görs med hjälp av en infodringstekning som omfattar både strumpa och beläggning. Vid en relining förblir badrummen orörda.  

Vanliga frågor: 

Varför? 
Stambyte eller relining kan behövas av många orsaker som till exempel vattenskador från rör eller från brister i tätskikt, nya vanor för bad och dusch, eller felrenoverade badrum. 

Hur lång tid? 
Räkna med två till tre år. Från planering till genomförandet är klart.  

Hur ofta? 
Ett regelrätt stambyte håller i 50-60 år, om man gör det rätt.  

Ta hand om era rör: 
Sköter medlemmarna rören så kan man tjäna några år på det. På VA SYDs hemsida hittar man information om vad som inte får spolas ut i avloppen.