Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Fastighetsförvaltare – samordnaren som avlastar styrelsen och förvaltar föreningen långsiktigt

Behöver ni hjälp att driva utvecklingen av föreningen? Har ni svårt att få tid till att jobba strategiskt och ägnar er mest åt kortsiktiga frågor? Då är tjänsten Fastighetsförvaltare i HSB Malmö något för er, ett kraftfullt styrelsestöd som tar ansvar för framtiden och förenklar vardagen för er i styrelsen på många sätt.

Vill du veta mer om vad en fastighetsförvaltare kan göra för er bostadsrättsförening?

Kontakta oss

fastighetsforvaltare_infografik.jpg

Tidigare arbetade man med att bevara fastighetens värde men nu ligger tonvikten på att utveckla och öka föreningens värde. Fastighetsförvaltaren har en viktig roll med ansvar för att genomföra styrelsens långsiktiga plan och driva på utvecklingen av föreningen.

Fastighetsförvaltaren fångar upp medlemmarnas intressen och sköter kommunikationen med dem. Dessutom har fastighetsförvaltaren koll på myndighetskrav och säkerställer att dessa följs, ser till så att ni har rätt avtal och att leverantörer uppfyller de krav som avtalats.

Brett kontaktnät och kundteam

Fastighetsförvaltaren har tillgång till ett stort nätverk inom fastighetsförvaltning, alla med expertis inom sitt område, som ekonomer, jurister och medlemsrådgivare. Ni får också ett dedikerat kundteam som har fokus på att er förening förvaltas och utvecklas på bästa sätt. De träffas löpande för att fånga upp synpunkter och samordna leveranser. Detta dokumenteras och presenteras i en förvaltarrapport inför varje styrelsemöte.

Så här kan ett kundteam se ut:

kundteam.JPG

Fastighetsförvaltaren kan bland annat hjälpa er med:

 • Förvaltarrapport
  Sammanställer rapporten varje månad och ger styrelsen full koll på vad som händer inom föreningens förvaltning. Rapporten erbjuder en tydlig överblick av pågående och avslutade ärenden.
 • Förvaltningsplan
  Förvaltningsplanen är ett viktigt verktyg när förvaltaren sätter strategier för framtiden. Den kan dessutom användas som underlag till bokslutsarbetet. Här finns all information i föreningen, som till exempel pågående och avslutade projekt, drift- och energiuppföljning, aktuella händelser i underhållsplan, planerat underhåll, utförda och kommande myndighetskrav, information om försörjningsmedia och årskalender.
 • Projektledning
  En nulägesanalys av föreningens pågående projekt och ärende sammanställs i en prioriteringslista som förvaltaren följer upp löpande.All kommunikation med anlitade entreprenörer och boende sköts av förvaltaren. På så vis blir det rätt information vid rätt tidpunkt.
 • Underhållsplan
  Ni får en komplett översikt av underhållsbehovet, vilka åtgärder som behöver göras och när. Förvaltaren uppdaterar föreningens underhållsplan löpande.
 • Kommunikationsplan
  Ni får en kommunikationsplan som innehåller återkommande kommunikationsinsatser varje år samt händelsestyrda. Här definieras olika kanaler och innehåll. Planen uppdateras årsvis och i samband med framtagandet av förvaltningsplan för nästkommande år.
 • Digital dokumenthantering
  För att minska papperssvinn, värna om miljön och skapa ordning, använder förvaltaren ett digitalt dokumentarkiv. Detta hanteras enligt GDPR och det blir lätt för alla i styrelsen att hitta ett specifikt dokument.
 • Myndighetsbesiktningar
  Besiktningarna följs upp löpande enligt lag och sammanställs i förvaltningsplanen.
 • Energioptimering
  Uppföljning och avstämning via extern part.
 • Budget i samråd med ekonom och budgetmöte
 • Granskning av fakturor
 • Utför ronderingar kvartalsvis
 • Medverkar i byggprojekt och övriga möten
 • Överlåtelsehantering, protokollförd tillsyn och mäklarkontakt
 • Upphandling av enklare underhåll och reparationer

Tilläggstjänster

Alla digitala tjänster samlade i Mitt HSB

Mitt HSB är personliga sidor där du loggar in för att utföra digitala styrelsearbetsuppgifter. Här kan du bland annat attestera fakturor, se aktuella avtal, hantera överlåtelser och få en ekonomisk översikt över din bostadsrättsförening. Du loggar in på Mitt HSB med hjälp av BankID. 

Logga in »

Våra fastighetsförvaltare

Våra fastighetsförvaltare finns nära din bostadsrättsförening i Malmö

HSB Malmö hittar du i Malmö, Burlöv, Lomma, Svedala, Vellinge och Trelleborg. Med huvudkontor och mindre kontor i Malmö, samt lokalkontor i Trelleborg och Svedala, finns vi alltid nära din förening och erbjuder tjänster med lokal anknytning.

Oavsett hur stor förening eller fastighet, och oavsett om ni är HSB-medlemmar eller inte. 

Våra fastighetsförvaltare i HSB Malmö ger styrelsen tid över till att jobba strategiskt

Fyll i ett kontaktformulär och få en offert på tjänsten Fastighetsförvaltare 

Kontakta oss