Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fastighetsförvaltare – samordnaren som avlastar styrelsen

Behöver ni hjälp att driva utvecklingen av föreningen? Har ni svårt att få tid till att jobba strategiskt och ägnar er mest åt kortsiktiga frågor? Då är tjänsten Fastighetsförvaltare i HSB Malmö något för er, ett kraftfullt styrelsestöd som tar ansvar för framtiden och förenklar vardagen för er i styrelsen på många sätt.

Vill du veta mer om vad en fastighetsförvaltare kan göra för er bostadsrättsförening?
Fastighetsförvaltare

Tidigare arbetade man med att bevara fastighetens värde men nu ligger tonvikten på att utveckla och öka föreningens värde. En fastighetsförvaltare har en viktig roll med ansvar för att genomföra styrelsens långsiktiga plan och driva på utvecklingen av föreningen.

Våra fastighetsförvaltare fångar upp medlemmarnas intressen och sköter kommunikationen med dem. Dessutom har fastighetsförvaltaren koll på myndighetskrav och säkerställer att dessa följs, ser till så att ni har rätt avtal och att leverantörer uppfyller de krav som avtalats.

Brett kontaktnät och kundteam

Våra fastighetsförvaltare har tillgång till ett stort nätverk inom fastighetsförvaltning, alla med expertis inom sitt område, som ekonomer, jurister och medlemsrådgivare. Ni får också ett dedikerat kundteam som har fokus på att er förening förvaltas och utvecklas på bästa sätt. De träffas löpande för att fånga upp synpunkter och samordna leveranser. Detta dokumenteras och presenteras i en förvaltarrapport inför varje styrelsemöte.

Så här kan ett kundteam se ut:

kundteam.JPG

Vad gör en fastighetsförvaltare?

 • Förvaltarrapport
  Sammanställer rapporten varje månad och ger styrelsen full koll på vad som händer inom föreningens förvaltning. Rapporten erbjuder en tydlig överblick av pågående och avslutade ärenden.
 • Förvaltningsplan
  Förvaltningsplanen är ett viktigt verktyg när förvaltaren sätter strategier för framtiden. Den kan dessutom användas som underlag till bokslutsarbetet. Här finns all information i föreningen, som till exempel pågående och avslutade projekt, drift- och energiuppföljning, aktuella händelser i underhållsplan, planerat underhåll, utförda och kommande myndighetskrav, information om försörjningsmedia och årskalender.
 • Projektledning
  En nulägesanalys av föreningens pågående projekt och ärende sammanställs i en prioriteringslista som förvaltaren följer upp löpande. All kommunikation med anlitade entreprenörer och boende sköts av förvaltaren. På så vis blir det rätt information vid rätt tidpunkt.
 • Underhållsplan
  Ni får en komplett översikt av underhållsbehovet, vilka åtgärder som behöver göras och när. Förvaltaren uppdaterar föreningens underhållsplan löpande.
 • Kommunikationsplan
  Ni får en kommunikationsplan som innehåller återkommande kommunikationsinsatser varje år samt händelsestyrda. Här definieras olika kanaler och innehåll. Planen uppdateras årsvis och i samband med framtagandet av förvaltningsplan för nästkommande år.
 • Digital dokumenthantering
  För att minska papperssvinn, värna om miljön och skapa ordning, använder förvaltaren ett digitalt dokumentarkiv. Detta hanteras enligt GDPR och det blir lätt för alla i styrelsen att hitta ett specifikt dokument.
 • Myndighetsbesiktningar
  Följer upp besiktningarna löpande enligt lag och sammanställer i förvaltningsplanen.
 • Energioptimering
  Följer upp och stämmer av via extern part.
 • Budget i samråd med ekonom och budgetmöte
 • Granskar fakturor
 • Utför ronderingar kvartalsvis
 • Medverkar i byggprojekt och övriga möten
 • Hanterar överlåtelser, protokollförd tillsyn och mäklarkontakt
 • Upphandlar enklare underhåll och reparationer

Tilläggstjänster

Alla digitala tjänster samlade i Mitt HSB

Mitt HSB är personliga sidor där du loggar in för att utföra digitala styrelsearbetsuppgifter. Här kan du bland annat attestera fakturor, se aktuella avtal, hantera överlåtelser och få en ekonomisk översikt över din bostadsrättsförening. Du loggar in på Mitt HSB med hjälp av BankID.

Logga in

Våra fastighetsförvaltare

Upptäck mer

Styrelsen har alltid ansvaret i en brf

Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvar för förvaltningen av föreningen och fastigheten. Styrelsen kan fritt bestämma om förvaltningen ska ske med hjälp av anställda, olika entreprenörer eller om en förvaltare ska anlitas. Oavsett vilket val man gör har styrelsen i slutänden alltid ansvaret för att arbetet blir gjort.

Ansvaret till en förvaltare?

Våra fastighetsförvaltare i HSB Malmö ger styrelsen tid över till att jobba strategiskt

Fyll i ett kontaktformulär och få en offert på tjänsten Fastighetsförvaltare.

Kontakta oss

Våra fastighetsförvaltare finns nära din bostadsrättsförening i Malmö

HSB Malmö hittar du i Malmö, Burlöv, Lomma, Svedala, Vellinge och Trelleborg. Med huvudkontor och mindre kontor i Malmö, samt lokalkontor i Trelleborg och Svedala, finns vi alltid nära din förening och erbjuder tjänster med lokal anknytning.

Oavsett hur stor förening eller fastighet, och oavsett om ni är HSB-medlemmar eller inte. 

Nyfiken på HSB Malmös fastighetsförvaltning?

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi har en mängd smarta och bekväma servicelösningar, så det är all idé att klicka vidare och läsa!

Våra tjänster