Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En trivsam utemiljö höjer kvaliteten på både fastigheten och livet

Vi erbjuder er en mängd olika tjänster kring allt som krävs för skötseln av er gård – från plantering av blommor och trädfällning till gräsklippning och tillsyn av lekplatser. Vi arbetar långsiktigt för att er utemiljö ska utvecklas på ett optimalt sätt.
Trädgårds- och markskötsel

Allt från blommor till gungor

Föreningens gårdar och utemiljöer är viktiga för trivsel och skönhetsupplevelser, och ger bra förutsättningar för lek och social samvaro. Det kan handla om sommarblommor i de mest fantastiska färger, former och höjder. Men också om gröna gräsmattor och lekredskap som ger barnen utlopp för rörelse och fantasi. Vi upprättar en årsplanering för beskärning av buskar och träd, samt tar bort det som blivit för stort och högt.

Vi är med från grund till färdigt projekt

Vi kan börja från grunden och ge förslag på planering av mark- och trädgårdsarbeten med kostnadsförslag. Det kan handla om en total ombyggnad eller renovering av vissa partier, stenläggning av gångytor eller anläggning och underhåll av lekplatser.

Vad kan vi göra för er utemiljö?

  • Skötsel och renhållning av grönytor
  • Vår- och höststädning
  • Beskärning av häckar, träd och buskar
  • Plantering av växter
  • Tillsyn och skötsel av lekplatser
  • Underhåll av till exempel bänkar och sandlådor
  • Skötselbeskrivning och åtgärdsförslag
  • Lekplatsbesiktning
  • Snöröjning

 

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur er bostadsrättsförening kan få en vacker, trivsam och trygg utemiljö.

Ansvarig för markskötsel