Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En trivsam utemiljö höjer kvaliteten på både fastigheten och livet

Vi erbjuder er en mängd olika tjänster kring allt som krävs för skötseln av er gård – från rådgivning till plantering av blommor och trädfällning. Vi arbetar långsiktigt för att er utemiljö ska utvecklas på ett optimalt sätt.
Trädgårds- och markskötsel

Allt från blommor till gungor

Hur utemiljön ser ut är viktigt, både ur ett miljöperspektiv och för att skapa naturliga mötesplatser. Det är en plats för lek och umgänge, och ett givet blickfång i säljbroschyren för lägenheter.

Det kan handla om sommarblommor i de mest fantastiska färger, former och höjder. Men också om gröna gräsmattor och lekredskap som ger barnen utlopp för rörelse och fantasi. Vi tar fram en årsplanering för beskärning av buskar och träd, samt tar bort det som blivit för stort och högt.

Vi är med från grund till färdigt projekt

Vi kan börja från grunden och ge förslag på planering av mark- och trädgårdsarbeten med kostnadsförslag. Det kan handla om en total ombyggnad eller renovering av vissa partier, stenläggning av gångytor eller anläggning och underhåll av lekplatser.

Vad kan vi göra för er utemiljö?

  • Rådgivning för hur ni förbättrar er utemiljö samt planteringsförslag
  • Skötsel och renhållning av grönytor
  • Vår- och höststädning
  • Beskärning av häckar, träd och buskar
  • Plantering av växter
  • Tillsyn och skötsel av lekplatser
  • Underhåll av till exempel bänkar och sandlådor
  • Skötselbeskrivning och åtgärdsförslag
  • Lekplatsbesiktning
  • Snöröjning

 

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur er bostadsrättsförening kan få en vacker, trivsam och trygg utemiljö.

Ansvarig för markskötsel

Upptäck mer

Hösten – dags för nyplanteringar och höstblommor

En välplanerad utemiljö ökar trivseln och lockar till trevligt umgänge grannar emellan. Vi följde med när HSBs bostadsrättsförening Skogsmården fick hjälp med sin stora och lummiga tomt - och passade på att prata höstblommor.

Läs hela artikeln

Nyfiken på HSB Malmös fastighetsförvaltning?

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi har en mängd smarta och bekväma servicelösningar, så det är all idé att klicka vidare och läsa!

Våra tjänster