Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energieffektivisering av era fastigheter

Att se över och optimera föreningens energianvändning kan leda till stora ekonomiska besparingar och en minskad klimatpåverkan. Dessutom ökar driftsäkerheten samtidigt som
medlemmarna får ett behagligare inomhusklimat. HSB Malmös oberoende energikonsulter är experter på bostadsrättsföreningar och kan hjälpa din förening att sänka energikostnaderna.
Energioptimering och drift

Värme, el och vatten är några av de största utgiftsposterna en bostadsrättsförening har. Ändå är det lätt hänt att man bara ser kostnaderna på fakturan utan att lägga någon större vikt vid kilowattimmar och kubikmeter.

Löpande övervakning och optimering

HSB Malmös energikonsulter och drifttekniker ger er både vägledning och praktisk hjälp med energieffektivisering av era fastigheter. Genom löpande övervakning av er energianvändning och tekniska installationer är målsättningen att upprätthålla en god innemiljö samt en trygg, gynnsam och energieffektiv drift med hänsyn tagen till era byggnaders egenskaper.

HSB Living Lab

Vi är ständigt på jakt efter nya lösningar och tillsammans med vårt nationella energinätverk inom HSB testar vi nytt och drar lärdomar av varandra. Dessutom är vi en del av HSB Living Lab, ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö. Här bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. Med oss får ni ett tryggt stöd i vardagen.

Här är ett urval av vad vi kan hjälpa er med

Energiförvaltning

Vi övervakar driften och skötseln av ert värmesystem samt er energianvändning.

Förstudier och projektledning

Vi erbjuder tjänster som förstudier, upprättande av förfrågningsunderlag, projektledning för genomförande av uppdraget och slutbesiktning av projekt. Exempel på förstudie och projekt kan vara: lönsamheten i att byta värmecentral, installation av solceller, och elbilsladdning samt IMD.

Statusbesiktning

Med hjälp av statusbesiktning, energistatistik och underhållsplanering ställer vi diagnoser på hur de tekniska installationerna i fastigheten mår, när de behöver bytas ut och vad ni kan komplettera med.

Energikartläggning

En energikartläggning ger svar på vilka energisparåtgärder som kan minska byggnadens totala energianvändning. Detta är en avancerad form av energirådgivning där våra energiexperter fördjupar sig i fastighetens alla beståndsdelar. De presenterar åtgärder med koppling till investeringskostnad samt årlig besparingspotential i kilowattimmar.

Energideklaration

Enligt myndighetskrav ska föreningen utföra en energideklaration vart tionde år. Den är en sammanställning av byggnadens energianvändning och utförs av en certifierad energiexpert. Syftet är att få bättre koll på var energin tar vägen och hitta åtgärder för att minska förbrukningen.

Våra energikonsulter och drifttekniker

Upptäck mer

En djungel när föreningen skulle skaffa laddboxar

När brf Kaptenen i Limhamns sjöstad skulle utöka antalet laddplatser i sitt garage mötte de en djungel av aktörer som erbjöd olika priser och förutsättningar. Efter att ha tagit hjälp av HSB Malmö blev de 31 nya laddplatserna till slut ekonomiskt hållbara.

Läs hela artikeln i DN Ekonomi

Nyfiken på HSB Malmös fastighetsförvaltning?

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi har en mängd smarta och bekväma servicelösningar, så det är all idé att klicka vidare och läsa!

Våra tjänster