Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energieffektivisering av era fastigheter

En optimerad energianvändning är bra för både plånbok och klimat. HSB Malmös oberoende energikonsulter är experter på bostadsrättsföreningar och kan hjälpa er att sänka era driftkostnader och spara energi.
Energioptimering och drift

Värme, el och vatten är några av de största utgiftsposterna en bostadsrättsförening har. Ändå är det lätt hänt att man bara ser kostnaderna på fakturan utan att lägga någon större vikt vid kilowattimmar och kubikmeter.

Löpande övervakning och optimering

HSB Malmös energikonsulter och drifttekniker ger er både vägledning och praktisk hjälp med energieffektivisering av era fastigheter. Genom löpande övervakning av er energianvändning och tekniska installationer är målsättningen att upprätthålla en god innemiljö samt en trygg, gynnsam och energieffektiv drift med hänsyn tagen till era byggnaders egenskaper.

HSB Living Lab

Vi är ständigt på jakt efter nya lösningar och tillsammans med vårt nationella energinätverk inom HSB testar vi nytt och drar lärdomar av varandra. Dessutom är vi en del av HSB Living Lab, ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö. Här bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. Med oss får ni ett tryggt stöd i vardagen.

Här är ett urval av vad vi kan hjälpa er med

Energiförvaltning

Vi ansvarar för driften, skötseln och bevakningen av ert värmesystem, samt fastighetens energianvändning.

Energideklaration

Enligt lag ska en energideklaration göras vart tionde år. Den är en sammanställning av byggnadens energianvändning och utförs av en certifierad energiexpert. Syftet är att få bättre koll på var energin tar vägen och hitta åtgärder för att minska förbrukningen.

Laddplatser

Vi besöker er gärna och utreder förutsättningarna och hur man löser finansieringen på bästa sätt. När väl laddplatserna är installerade kan vi sköta aviseringen enkelt via avgiftsavierna, så att ni i styrelsen slipper det administrativa jobbet.

Energirådgivning

Vi hjälper er med beslutsunderlag och kartläggning av fastigheten.

Solceller

Med oss får ni en oberoende konsult som hjälper er att navigera rätt i det stora utbudet av entreprenörer, med fokus på just era förutsättningar.

Statusbesiktning och projektledning

Med hjälp av statusbesiktning, energistatistik och underhållsplanering ställer vi diagnoser på hur de tekniska installationerna i fastigheten mår och när de behöver bytas ut. Vi är med er hela vägen – från besiktning till löpande energioptimering.

Termografering

Tycker medlemmarna att det drar kallt från ytterväggar? Hur blev egentligen drevningen av de nya fönstrena? Med hjälp av värmekamera kartlägger vi fastighetens klimatskal och jagar energibovar.

Våra energikonsulter och drifttekniker