Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energieffektivisering av era fastigheter

Att se över och optimera föreningens energianvändning kan leda till stora ekonomiska besparingar och en minskad klimatpåverkan. Dessutom ökar driftsäkerheten samtidigt som
medlemmarna får ett behagligare inomhusklimat. HSB Malmös oberoende energikonsulter är experter på bostadsrättsföreningar och kan hjälpa er förening med er energioptimering.

Värme, el och vatten är några av de största utgiftsposterna en bostadsrättsförening har, vilket normalt motsvarar cirka 40 procent av föreningens årliga driftkostnader. Ändå är det lätt hänt att man bara ser kostnaderna på fakturan utan att lägga någon större vikt vid kilowattimmar och kubikmeter.

Löpande övervakning skapar trygghet

HSB Malmös energikonsulter och drifttekniker ger er både vägledning och praktisk hjälp med energieffektivisering av era fastigheter. Genom löpande övervakning av er energianvändning och tekniska installationer är målsättningen att upprätthålla en god innemiljö samt en trygg, gynnsam och energieffektiv drift med hänsyn tagen till era byggnaders egenskaper.

Detta kan vi hjälpa er med

Energideklaration

Enligt myndighetskrav ska föreningen utföra en energideklaration vart tionde år. Energideklarationen sammanställer hur mycket energi som köps in och vad den används till, exempelvis värme, el och tappvarmvatten.

Elbilsladdning

Om föreningen beslutar sig för att gå vidare med installation av laddboxar kan vi erbjuda er projektledning, där allt från exempelvis upphandling till slutbesiktning inkluderas. 

Energiförvaltning

Vi övervakar driften och skötseln av ert värmesystem samt er energianvändning.

Förstudier och projektledning

Vi erbjuder tjänster som förstudier, upprättande av förfrågningsunderlag, projektledning för genomförande av uppdraget och slutbesiktning av projekt. Exempel på förstudie och projekt kan vara: lönsamheten i att byta värmecentral, installation av solceller, och elbilsladdning samt IMD.

Statusbesiktning

Med hjälp av statusbesiktning, energistatistik och underhållsplanering ställer vi diagnoser på hur de tekniska installationerna i fastigheten mår, när de behöver bytas ut och vad ni kan komplettera med.

Energianalys

En energianalys ger svar på vilka energisparåtgärder som kan minska byggnadens totala energianvändning. Detta är en avancerad form av energirådgivning där våra energiexperter fördjupar sig i fastighetens alla beståndsdelar. De presenterar åtgärder med koppling till investeringskostnad samt årlig besparingspotential i kilowattimmar.

Kontakta oss om energioptimering och drift

Vill ni veta mer om vad våra energikonsulter kan göra för er bostadsrättsförening? Fyll i vårt kontaktformulär och få en kostnadsfri offert.

Våra energirådgivare och drifttekniker

Upptäck mer

En djungel när föreningen skulle skaffa laddboxar

När brf Kaptenen i Limhamns sjöstad skulle utöka antalet laddplatser i sitt garage mötte de en djungel av aktörer som erbjöd olika priser och förutsättningar. Efter att ha tagit hjälp av HSB Malmö blev de 31 nya laddplatserna till slut ekonomiskt hållbara.

Läs hela artikeln i DN Ekonomi

Nyfiken på HSB Malmös fastighetsförvaltning?

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi har en mängd smarta och bekväma servicelösningar, så det är all idé att klicka vidare och läsa!

Fastighetsförvaltning