På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Fastighetsskötsel

Efter mer än tre decennier i branschen vet vi att det bästa arbetet bygger på kunskap om fastighetens behov – nu och i framtiden.

FastighetsskötselEtt avtal med oss innebär att er fastighet kommer tas om hand av en skicklig fastighetsskötare med känsla för ditt boende. Ni får regelbundet underhåll som på sikt minimerar riskerna för otrevliga överraskningar och onödigt stora utgifter.

Inom ramen för fastighetsskötsel erbjuder vi:

• Tillsyn, skötsel och underhåll av inre och yttre miljö
• Underhåll och reparationer
• Snöröjning
• Sophantering
• Enklare snickerier
• Felanmälan med uppföljning och återkoppling online

Trädgårds- och markskötsel

En trivsam utemiljö höjer kvaliteten på boendet.

TrädgårdsskötselVi har ett brett spektrum av tjänster kring allt som krävs för skötseln av er gård – från plantering av blommor och trädfällning till gräsklippning och lagstadgad tillsyn av lekplatser. Våra markgrupp arbetar långsiktigt för att er utemiljö ska utvecklas på ett optimalt sätt.

Inom ramen för trädgårds- och markskötsel erbjuder vi:

 • Skötsel och renhållning av grönytor
 • Vår- och höststädning
 • Beskärning av häckar, träd och buskar
 • Plantering av växter
 • Tillsyn, skötsel och lagstadgad besiktning av lekplatser
 • Underhåll av t ex bänkar och sandlådor
 • Skötselbeskrivning och åtgärdsförslag

Vicevärd

Denna tjänst kan vara ett stort stöd i er verksamhet.

VicevärdVicevärden har tillgång till HSBs samlade kompetens om hur en bostadsrättsförening fungerar och förvaltas. Vicevärden sköter både administrativa uppgifter och genomför styrelsebeslut i den löpande verksamheten. Ni kan avtala om kompletta vicevärdsuppdrag eller välja enstaka tjänster.

Vicevärden kan bland annat bistå er med:

 • Administration av bostadsrättsföreningen
 • Handläggning av enklare försäkringsärenden
 • Verkställa styrelsebeslut
 • Rapporter till styrelsen
 • Överlåtelsehantering, protokollförd tillsyn och mäklarkontakt
 • Fakturagranskning
 • Medlemskontakter via telefon och e-post
 • Biträda föreningen i stadgefrågor
 • Samordning och ledning av lokalvård, mark- och fastighetsskötsel
 • Handläggning och bevakning av tjänster i avtal
 • Kontakt med anlitade entreprenörer
 • Upphandling av enklare underhåll och reparationer
 • Uppdatering och uppföljning av underhållsplan
 • Samverkan i budgetarbete

Lokalvård

Vi har lång erfarenhet av lokalvård och tillhandahåller högkvalitativa och prisvärda städtjänster som verkligen syns.

LokalvårdInom HSB är miljömedvetenhet inte en tom fras. Det är en filosofi som genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle och strävar hela tiden efter en minimal belastning på miljön. I lokalvården sätter det sin prägel på såväl val av material som rengöringsprodukter.

Inom ramen för lokalvård erbjuder vi:

 • Trappstädning
 • Städning av allmänna utrymmen
 • Fönsterputsning
 • Storstädning
 • Golvvård

Fastighets- och trygghetsjour

Problem och otrygghet har en förmåga att uppstå när det är som mest olämpligt.

Fastighetsjouren hjälper er med akuta fel, Trygghetsjouren hjälper er med störningar som uppkommit på kvällar, nätter och helger. De utryckningar som görs under jourtid är kostnadsfria för er förening så länge ni är anslutna till vår Fastighets- och Trygghetsjour.

Ni får assistans med besvär som inbrottsskador, vattenläckor, elfel, låsproblem, stopp i sopnedkast, fel i tvättstugan eller störande grannar. Går det inte att lösa via telefon skickar vi ut en väktare från Securitas och ärendet följs via HSB Portalen.

För att felet ska omfattas av jouren ska det uppstått, förvärrats eller upptäckts på jourtid. Det ska medföra skador eller följdfel om det inte åtgärdas omedelbart och/eller medföra stora bekymmer för medlemmarna.

Fastighetsjour

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

I Sverige inträffar varje år flera bränder i bostadshus. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som är ytterst ansvarig för att brandskyddet följer föreskrivna regler.

Systematiskt brandskyddsarbeteI samarbete med Great Security hjälper vi styrelsen med hur de ska uppfylla lagkraven i brandskyddet samt underlätta arbetet att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Vi ser till att ni får objektspecifik SBA-dokumentation och gör löpande protokollförda kontroller.

SBA omfattar:

 • Riskinventering av bostadsrättsföreningens fastigheter och allmänna utrymmen
 • Upprättande av objektspecifik SBA-dokumentation
 • Två årliga protokollförda kontroller av brandskyddet enligt föreskriven dokumentation
 • Årlig revision av föreningens SBA-dokumentation
 • Genomgång med brandskyddsansvariga i föreningens styrelse
 • Bistå vid eventuella frågor