Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Låt oss ta hand om projektet

Vår projektledning är en enkel lösning på många problem, oavsett om ni är med i HSB eller inte. Vi finns med er under hela processen – från första kontakt till godkänd slutbesiktning.
Projekt- och byggledning

Vi hjälper er med fasadrenoveringar, fönsterbyte, stambyte eller relining,  projektering av utemiljö, balkongrenoveringar och andra renoveringar och byggnationer – stora som små.

Vi är med er hela vägen

Många oförutsedda saker kan inträffa under ett projekt. Vi är med er hela vägen och ser till att kostnaderna inte sticker iväg, att tidplanen hålls och att era krav på kvalitet uppnås. Vi hjälper er även att ta kloka beslut som är långsiktiga och hållbara ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel. En välskött och underhållen byggnad är inte bara långsiktigt bra för ekonomin, ni får även en säkrare och tryggare boendemiljö.

Stora och små projekt

Med hjälp av oss och i vissa fall våra konsulter med specialkompetens, har ni tillgång till all den kunskap ni behöver för att vårda och utveckla er fastighet. Förutom att ni kan få hjälp med bygg- och markarbeten, kan vi även hjälpa till med bygglov, statusbesiktning av er fastighet, samt utredning av era avloppsstammar.

Allt under ett tak

Under projektets gång har vi löpande kontakt med våra kollegor inom HSB Malmö, som ekonomer, förvaltare, fastighetsskötare och energikonsulter. Just för att er resa ska bli så lätt och kostnadseffektiv som möjlig.

Vår projektledningsprocess

Etapp 1 – Utredning och statusbesiktning

  • Vi börjar med att granska och utvärdera renoveringsbehovet på plats och via ett möte med er
  • Därefter upprättar vi ett statusbesiktnings- eller utredningsprotokoll
  • Slutligen går vi igenom protokollet med er och ger förslag på åtgärd

Etapp 2 – Projektering

  • Vi sammanställer ett förfrågningsunderlag som innehåller AF-del (administrativa föreskrifter), en rambeskrivning, ett anbudsformulär och en riskanalys
  • Vi går igenom förfrågningsunderlaget med er
  • Därefter skickar vi ut förfrågan till utvalda entreprenörer, samlar in anbuden, har anbudsöppning tillsammans med er och utvärderar och sammanställer dem till er

Etapp 3 – Byggledning och besiktning

  • Vi upprättar ett entreprenadkontrakt mellan er och vald entreprenör
  • Under projektets gång är vi sammankallande för startmöte, byggmöte, besiktning och slutmöte
  • Vi gör arbetsplatsbesök, ekonomiavstämningar, kontrollerar tidplanen och deltar vid besiktningar
  • Vi ansvarar för att projektet blir besiktat av opartisk besiktningsman. Därefter utför vi en ekonomisk avstämning och en sammanställning av projektet. Samtliga dokument läggs sedan in i HSB Dokument

Våra projektledare

Alla digitala tjänster samlade i Mitt HSB

Mitt HSB är personliga sidor där du loggar in för att utföra digitala styrelsearbetsuppgifter. Här kan du bland annat attestera fakturor, se aktuella avtal, hantera överlåtelser och få en ekonomisk översikt över din bostadsrättsförening. Du loggar in på Mitt HSB med hjälp av BankID.

Logga in

Nyfiken på HSB Malmös fastighetsförvaltning?

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Vi har en mängd smarta och bekväma servicelösningar, så det är all idé att klicka vidare och läsa!

Fastighetsförvaltning