Avgiftshöjning

28 mars 2023

Styrelsen har beslutat höja avgiften för bostadsrätter med 5%. Vi följer index enligt Hsb:s rekommendationer. Höjningen kommer träda i kraft tredje kvartalet 2023.