Påminnelse om regler för ombyggnation

07 februari 2023 På förekommen anledning ber styrelsen att få påminna om vad som gäller vid ombyggnation.
Enligt § 37 i Brf Flygsläpets stadgar måste bostadsrättsinnehavaren ha styrelsens tillstånd för att få utföra åtgärder som innefattar: 

1. Ingrepp i en bärande konstruktion.
2. Ändring av befintliga ledningar i avlopp, värme, gas eller vatten.
3. Annan väsentlig förändring av lägenheterna.
 
Vid renovering som sköts av bostadsrättsinnehavaren ska meddelande om detta sättas upp i den egna porten, samt bredvidliggande portar som kan komma att störas av arbetet. Skriv när arbetet ska påbörjas samt när det kommer att avslutas.
Störande arbete som borrning m.m. som inte är akuta för att undvika skada i fastigheten, ska ej utföras mellan kl 20:00 och 07:00
 
/Styrelsen