Kallelse till föreningsstämma 2023

26 april 2023

HSB bostadsrättsförening Flygsläpet kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Se hela agendan här.

Datum: 2023-05-15
Tid: 18:30
Plats: Festlokalen

Rättelse till förvaltningsberättelsen:    

I förvaltningsberättelsen står fel namn under revisor och valberedare. Det ska stå att revisor har varit: Hans Fäldt, vald av föreningen, samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor hos BoRevision i Sverige Aktiebolag. Valberedningen har varit: Åke Anderlid och Clemens Ouane, valda vid föreningsstämman.