Grindarna

22 december 2022

Lite information om grindarna. Det beslutades på ett årsmöte att vi skulle införskaffa grindar. Det för att medlemmar upplevde det störande med ungdomar som satt på våran uteplats främst under sommarhalvåret. Våra cykelbodar utsattes för inbrott och stölder. Ett beslut på ett årsmöte måste efterföljas. Så grindar införskaffades och monterades. Sedan kom problemen ett efter ett.

Öppningarna mot vändplan är stora så det är inte lätt att få grindar som fungerar bra. Vi har under tiden som gått förbättrat allt eftersom problemen uppstått.

  • Det visade sig vara lite ostabilt så de stabiliserades med balkar.
  • Det skramlade för mycket och till slut hittade vi en firma som kunde åtgärda det så de inte skramlar längre.
  • Sedan kommer vi till låset som trasslat till och från. Vi har tagit in låssmed med jämna mellanrum för att åtgärda det som felat.
  • Det verkar som låset är väderkänsligt så det går inte igen automatiskt utan man kan behöva dra igen grinden efter sig.
  • Dessutom får man i dagsläget rycka till för att det ska gå upp.

Varje utryckning med hantverkare och låssmeder kostar föreningen 5 - 10.000 kronor Vi har i styrelsen diskuterat hur mycket grindar får kosta föreningen och vill gärna ha synpunkter från er andra som bor här och är med och betalar.