Extra föreningsstämma 30 januari

10 januari 2023
Vi kommer hålla en extra föreningsstämma för att välja in en person till valberedningen samt en revisorsuppleant.
 
Datum: 2023-01-30
Plats: Festlokalen, gårdshuset
 
Det har tidigare annonserats att en medlem önskat en extra föreningsstämma, som nu kommer att ske enligt annonsering. Fördröjningen beror på att vi har väntat på uppgifter från valberedningen om nominering. Styrelsearbete måste dokumenteras, så information måste komma till styrelsen på ett dokumenterbart sätt, t.ex. via mail.
 
Varmt välkomna!
Ladda ner kallelse med dagordning