Ordinarie föreningsstämma

09 januari 2023
Den ordinarie föreningsstämman kommer att hållas i maj månad som vanligt.
 
Motioner till stämman ska ha inkommit senast sista februari (2023-02-28). Motioner kan skickas via mail till styrelsen.flygslapet@gmail.com  eller läggas i brevlådan som finns vid tvättstugan.