Information om avgiften 2023

25 november 2022

Från och med 1 januari 2023 kommer avgiften att höjas med 4 % för bostadsrättsinnehavare. Hyresgästers höjning kommer att meddelas vid ett senare tillfälle. Avgiften höjs i samråd med HSBs förvaltning som gett föreningens ekonomi ett gott betyg, men rekommenderat en höjning för att klara eventuella svängningar under 2023.