Byte av värmepannor

28 april 2024

Hejsan alla medlemmar, 

Under våren kommer våra värmepannor 3st, de har gjort sitt Efter 30 år, de nya är energisnålare. Vi byter ut en värmecentral i taget, datukommer upp efter hand. De kommer att lappas I portarna om det.

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen