Fjärrvärme - Exergi utför tester

05 februari 2024

Hejsan alla medlemmar,

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 Februari.
Testerna pågår mellan kl 08:00 – 12:00.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott 

Mvh 

Styrelsen