Information från styrelsen

18 april 2023

Efter mötet med valberedningen kom frågan upp om att få läsa styrelseprotokoll samt material om ekonomin. Så nu är frågan uppe igen och vi förtydligar här vad som gäller för att undvika missförstånd:

  • Att arbeta i styrelsen innebär att föreningen ger styrelsen förtroende att sköta det fortlöpande arbetet med allt vad det innebär. Samtliga medlemmar får full insyn i ekonomin med årsrapporten och vid årsmötet.
  • Medlemmarna är också välkomna en gång i månaden att ställa frågor om hur arbetet fortlöper. Då svarar vi så gott vi förmår och får.
  • Det finns inga hemligheter förutom rapporter som inte får lämnas ut och vi iakttar tystnadsplikten.
  • Vi är ålagda att följa de regler och förordningar som gäller för styrelsearbete.
  • Styrelseprotokollen är inte offentlig handling vilket innebär att de inte får lämnas ut.
  • Hsb:s ekonomiska rapporter får heller inte lämnas ut.
  • Information i form av brev, mail från polisen, sociala myndigheter och advokater samt andra myndigheter ingår också i den tystnadsplikt styrelsen har och får inte lämnas ut.
  • Medlemmar som vill veta mer får lämna in en ansökan med brev till styrelsen med de krav de har för styrelsen att ta ställning till.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen