Extrainsatt stämma

10 november 2022

Åke Anderlid som suttit i valberedningen har flyttat, så han behöver ersättas. Enligt stämmobeslut ska vi ha 2 st personer i valberedningen så vi kommer att välja en ny efter Åke. Vi kommer även att tillsätta en revisorssuppleant om stämman så önskar.