Utförda arbeten och inverteringar

29 november 2023
Dom investeringar och utförda arbeteb vi har gjort senaste åren:
 
År 2021 var byte av samtliga 3st slingtankarna bytta i våra undercentraler.
 
År 2022-2023 byte av shuntpackar 9st samt avgasrening 4st.
 
År 2024 byte av Värmepannor 3st. Vi har begärt in anbud från 3st leverantörer. 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen