Byte av värme termostat

17 oktober 2023
Hej alla medlemmar,
Alla som bor på fallskärmsgatan 9-13 som har något element som är kallt, ta snarast kontakt med info@rsrorservice.se så att ni tillsammans kan boka tid för byte av din termostat. 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen