Protokoll från extrastämman

23 februari 2023

Protokollet från extrastämman 30 januari finns nu att läsa under fliken stämmoprotokoll.