Fallskärmsgatan 9 till 13 - Svalt i lägenheterna

08 oktober 2023

Hej alla medlemmar,

Vi har fått information om att medlemmar som bor i husen på fallskärmsgatan 9 till 13 upplever att det är kallt i elementen. Ärendet är felanmält till HSB. 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen