Spolning av avlopp

02 oktober 2023

Hej alla medlemmar,

Vi har påbörjat ett arbete idag med spolning av våra avlopp på innergården och runt om fastigheten för att spola bort eventuella sandfång. 

Arbetet pågår måndag 2a oktober till onsdag 4 oktober.

 

Mvh

Styrelsen