Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Är ni rustade inför vintern?

Snön kan komma fort och då gäller det att handla snabbt.

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare måste enligt lag snöröja och halkbekämpa så att gångtrafiken inte hindras. Föreningen har också ett ansvar för snö- och istappsröjning från tak.

Har ni fastighetsskötsel hos oss men saknar snö- och halkbekämpning under dagtid på vardagar?

Kontakta oss

Komplettera snö- och halkbekämpningsavtalet med snöjour

Om ni har ett snö- och halkbekämpningsavtal dagtid hos oss kan ni komplettera med en jourtjänst hos Lassen Construction, som rycker ut kvällar, nätter, helger och helgdagar. Vi har förhandlat ett prisvärt och förmånligt avtal hos dem och det spelar ingen roll om ni är en medlemsförening eller inte.

Avtal och fakturering sköts mellan er och Lassen Construction.

Nyfiken på att veta mer om jourtjänsten eller önskar en offert? Kontakta Lassen Construction, jonas@lcab.se eller telefon 040–630 80 01.

Halka

Vad händer om någon halkar vid er fastighet?

Hur ser det ut i er bostadsrättsförening? Vad har ni för rutiner när snökaoset slår till? Har ni sandat ordentligt? Skottar ni taken? Det är viktigt att ni som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening funderar på om ni har vidtagit tillräckliga åtgärder beträffande sandning och snöskottning.

Läs hela artikeln