Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Att arbeta med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) är inte bara ett myndighetskrav. Det kan rädda liv.

Kontakta oss

brandskydd.jpg

I en bostadsrättsförening är det styrelseledamöterna som ansvarar för brandskyddet. Det är inte enbart viktigt att följa lagen. Utan också en trygghet för boende och styrelse att veta att det finns fungerande brandskydd och rutiner om olyckan skulle vara framme.

Våra specialister på brandskydd kan hjälpa er att sköta det på ett effektivt och säkert vis, så att ni kan sova gott om natten. Dessutom kan föreningen spara pengar genom att minska risken för sekundärskador efter ett tillbud.

Vad innebär tjänsten SBA?

Ni får hjälp att bedriva brandskyddsarbetet på ett effektivt och rättssäkert sätt med rätt dokumentation och genomförande av kontroller av brandskyddet.

Tjänsten SBA omfattar

  • Inventering av brandskyddet i föreningens byggnader.
  • Upprättande av dokumentation som redogör för hur brandskyddet är utformat.
  • Genomförande av erforderliga kontroller av brand-skyddet och provningar av brandtekniska installationer.
  • Upprättande av instruktioner/rutiner för ökad brand-säkerhet till bostadsrättsföreningens medlemmar.
  • Årlig revision av föreningens SBA.
  • Genomgång av SBA med brandskyddsansvarig i föreningens styrelse.
  • Fri rådgivning i brandskyddsfrågor.
  • Medverkan vid räddningstjänstens tillsyn.

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta Patrik idag