Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ge barnen en säker gård att leka på

Det är bostadsrättsföreningen som fastighetsägare som ansvarar för att lekplatsen underhålls så att risken för olycksfall begränsas. HSB Malmö kan hjälpa er att utföra den årliga säkerhetsbesiktningen av er lekplats.

För att kunna erbjuda barnen säkra lekplatser finns det regler och bestämmelser för hur en lekplats ska se ut. Lekutrustningen måste uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen (PSL). Kraven på lekplatser gäller både när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid.

Säkerhetsbesiktningen ska göras en gång per år och då helst under barmarksperioden, alltså mellan april och november, då lekplatsen är i bruk och inte är snötäckt. 

Vår besiktningsman för lekplatser

HSB Malmö vägleder – Kontrollera lekplatsen regelbundet


Hur ska en styrelse ta ansvar för föreningens lekplats?

- Det handlar om att styrelsen är ansvarig för att fasta anordningar och lekredskap underhålls så att de är säkra. Protokoll från en årlig säkerhetsbesiktning visar om det är något som måste åtgärdas.

Måste inspektionen utföras av en certifierad person?
- Nej, men det är ett sätt att säkerställa att den som utfört besiktningen har kompetens enligt regelverket.

Vad är det som kontrolleras?
- Med modeller av till exempel huvud, kropp och fingrar testar man att det inte finns några farliga hel- eller halvöppningar där barn exempelvis kan fastna. Man kontrollerar att det stötdämpande underlaget uppfyller kraven och ändamålen som det är tänkt.

Vad kan styrelsen själva göra mellan de årliga säkerhetsbesiktningarna?
- Man bör göra rutinmässiga visuella kontroller på sin lekutrustning, intervallen beror på slitage och väderpåverkan på lekplatsen. Månadsvis eller kvartalsvis bör man genomföra en funktionskontroll av redskapets funktion och stabilitet. Intervallen är beroende på tillverkarens monteringsanvisningar
och slitage.

Något mer att tänka på?
- Man bör dokumentera och spara utförda egenkontroller, reparationer, eventuella olyckor och liknande, tillsammans med protokollet från den årliga säkerhetsbesiktningen för uppvisande vid en eventuell tillsyn. Man bör även dokumentera och spara själva rutinarbetet med hur man jobbar med säkerheten på lekplatsen, alltså hur ofta man avser genomföra egenkontrollerna och vem som utför dem.