Digitalt Öppet Hus

02 mars 2021 Vi tänker om och tänker nytt

Då pågående pandemi gör det olämpligt för oss att vi träffas fysiskt i fritidslokalen så kommer vi att skicka ut en inbjudan för ett Digitalt öppet hus

Tisdagen den 9 mars.

Mötet startar kl. 19:00 och håller på till ca kl 20:00. Det är okej att ansluta när helst du önskar.
Länken till mötet kommer att skickas ut till alla som har registrerat sin e-postadress och får våra utskick.

 

Under mötet kan du ställa din fråga genom att skriva i chatten alternativ begära ordet genom att räcka upp handen. Du bestämmer agendan för mötet.