Styrelsens månadsbrev juni 2023

27 juni 2023 Sommaren har varit här ett tag nu och nu är vi lite glada för att det kommit några regnstänk som kan skänka lite liv åt föreningens växter. Annars ser vi såklart fram emot bad, jordgubbar och glass i stora lass under den stundande ledigheten.

Höstens första styrelsemöte blir den 23:e augusti när vi med nyvunna krafter efter ett synnerligen intensivt verksamhetsår och med nya medlemmar i styrelsen, Emma Hjort & Jack Jönsson, tar oss an hösten och jobbar vidare med föreningens projekt som tex solpaneler samt inte minst att finna områden där vi kan minska kostnader för att lindra effekten av den annalkande tomträttsavgälden.  

Årsstämman - hölls den 13/6–23 och var lyckad! Ca 55 medlemmar kom till Kockum Fritid och gjorde sin stämma hörd. Stämman var helt enig och gav valberedningen och styrelsen bifall på samtliga punkter. Stämman lämnade även bifall till att anta HSB Normalstadgar 2023 samt ge styrelsen mandat att utreda om föreningen kan dra fördel av IMD-vatten på ett kostnadseffektivt sätt. Om svaret är ja på första frågan har styrelsen mandat att genomföra investeringen. Styrelsen kommer informera medlemmarna löpande i IMD-vatten frågan. 

Ekonomi - Föreningen har i grunden en god ekonomi i balans även om resultatet för 2022 blev ett litet underskott på ca 1,5 Mkr. För 2023 ser det lite bättre ut att vi ska landa närmare ett 0 resultat mot budget med de justeringar vi gjort i slutet av 2022 gällande värme, minskad vattenförbrukning samt genomgång av avtal. El-stödet kommer årets resultat till godo samt att vi också hoppas på att solpanelerna ska kunna leverera några kilowattimmar innan höstens mörker sänker sig över oss. När panelerna är redo för leverans måste vi dock invänta att EON kopplar in dem och det kan ta olika lång tid …tyvärr. Vi hoppas att räntorna inte ska behöva stiga så mycket mer utan snarare ge hopp om att toppen är nådd inom kort. Räntekänsligheten i föreningen låg, 4 %. Det innebär att om föreningens samlade lån höjs med 1 % måste avgifterna höjas med 4 % allt annat lika. 2022 ökade föreningens lån med ca 0,9 procentenheter från 0,5 % till 1,4 %. Mer information återfinns i årsredovisningen på hemsidan eller man ber förvaltningen om ett fysiskt exemplar. 

Övrig information som togs upp på stämman under punkt 25

Tomträtten – Ny tomrättsavgift träder i kraft jan-2025 och vi har precis fått veta att den nya avgälden blir 4089 000 kr/år idag är den ca 25 000 kr/år. Idag betalar vi 1 kr per kvm och från jan-25, 165 kr/kvm! Höjningen blir då 164 kr/kvm/år per lägenhet. Har du en lägenhet på 66 kvm så blir höjningen om föreningen måste skicka hela beloppet ut till boende – 66 x 164 = 10 824 kr/år eller 902 kr/mån. 

Målet är att försöka finna områden, el, vatten, värme där vi kan spara/jobba effektivare etc för att inte hela beloppet om ca 4,1 Mkr ska behövas ta ut av oss boende som avgiftshöjningar. Vi inväntar de officiella dokumenten samt en beräkning på av det skulle kosta att friköpa tomten – sedan får kommande årsstämma ta ställning till detta nästa sommar.

EON’s avgiftshöjning har efter protester senarelagts till 1/7–23 och med 13 % i stället för med ca 20 % från 1/1–23. Det hjälper vår ekonomi en del under 2023. Vi har tillsammans lyckats sänka vår förbrukning av fjärrvärme med ca 15 % vilket innebär ca 500 000 kr i besparing vilket är välkommet! 

El-stödet– Föreningen kommer att få ca 650 000 kr i el-stöd med utbetalning i sommar. Förra året var föreningens el-kostnad ca 850 000 kr högre än året innan. Så bidraget är välkommet!

Gästrummen – 3 rum är klara för uthyrning, med plats för 2, 3 samt 4 personer. Priset är 500 kr/natten per rum. Rummen bokas på samma plats som tvättstugorna. Du finner mer information här på hemsidan samt även korta filmklipp med rundvandring i resp rum.

Hantverkarhjälp! Om man är i behov av lite extra hjälp rörande fel i lägenheten som täcker det egna ansvarsområdet så kan vaktmästaren vara behjälplig till en kostnad av ca 200 kr för 30 min hjälp. Du har kanske en packning som läcker, stopp i avloppet, ett lås som kärvar etc Då får man en första hjälp alt. utlåtande innan man ringer ut en firma. Kostnaden kommer sedan på din kommande månadsavi. 

Solpaneler – Arbetet med solpanelerna och berörda skorstenar fortlöper under hela sommaren och beräknas vara klart till hösten! Efterhand som anläggningarna, 12 st till antalet, blir klara kommer de att kopplas upp mot elnätet och vi får egenproducerad ström.

Gårdarna – är nyklippta och fina till semestertiderna som stundar och är kanske som vackrast nu. Nyttja dem väl och ät bären som snart är mogna. Om ni ser att något är sönder – meddela förvaltningen, via felanmälans funktionen på hemsidan så blir det åtgärdat och ni får en återkoppling när felet är avhjälpt. Ha uppsikt över barnen vid barnpoolerna och töm poolen efter avslutad lek för dagen.

70-årsfest – Hoppas du har anmält dig till föreningens jubileumsfest den 26/8–23. Du finner inbjudan och talongen här på hemsidan eller hos förvaltningen om du tappat bort den. OSA 29/6.

Styrelsen & Förvaltningen önskar alla en riktigt skön sommar!