Styrelsens månadsbrev december 2022

05 december 2022

Ett omtumlande 2022 närmar sig slutet där omvärlden har förändrats, för oss på ett helt

oväntat sett, om vi bara blickar ett år tillbaka i tiden. Som förening har vi klarat oss bra genom 2022, mycket tack vare att vi lyckades binda el-priset samt att vi inte har höga lånekostnader. För 2023 ser ekonomin tyvärr mycket tuffare ut vilket kommer att påverka oss alla, såväl föreningen som oss boende. Nedan presenteras förutsättningar och hur vi ska tackla utmaningarna på bästa sätt samt visa på att där finns gott om hopp också för vår ekonomi – allt är inte nattsvart!

Ekonomi/budget: Förutsättningarna för en positiv budget har varit tuffa med alla aviserade prishöjningar på stora driftsposter så som el + ca 70 %, vatten + ca 20 %, fjärrvärme + ca 20–30 %. Räntorna förväntas stiga till ca 4 % under nästa år. För att fullt ut kompensera höjningarna skulle föreningen behövt höja avgifterna med ca 12–13 % i år för att kunna presentera ett nollresultat på sista raden.

Styrelsen har beslutat att vi från jan-23 höjer avgiften med endast 7 % och initialt accepterar en budget som visar på ett underskott på ca 1 Mkr för verksamhetsåret 2023. Underskottet motsvara ca 2700 kr/år för en 3:a på 66 kvm. Nya priset för hushållsel blir 2,53 kr/kWh (1,49 kr/kWh) Priset för att ladda bilar blir 3,10 kr/kWh.

Vi accepterar initialt underskottet då föreningen har en god likviditet, vi gör helhjärtade ansträngningar för att hålla energiförbrukningen i fastigheten nere genom att vi sänkt måltemperaturen till 20 grader i föreningen, uppmanat boende att använda mindre vatten i samband med bad/dusch, se över fönster och andra utrymmen där värme kan läcka ut.

Under våren räknar vi med att få upp solpanelerna och får då ett tillskott på ca 200 000 kWh/år. Det minskar kostnaderna för el samt att vi kan sälja el t ex på dagtid när elen är som dyrast och vår förbrukning är som lägst. I samband med startbeskedet för någon vecka sedan på solpanelerna så frågade vi kommunen om vi fick utöka ytan med solpaneler på de taken som var godkända för paneler och det fick vi, vilket var oerhört positivt och lite överraskade givet historiken för projektet där vi från början blev helt nekade några solpaneler! Ytan med solpaneler ökar nu med 50 % till ca 900 kvm. Kostnad per producerad kWh blir också något lägre, ca 62 öre/kWh!

Vi räknar med att under nästa år få ta del av el-stödspengarna som politikerna utlovat att vi i område 4 ska få tillbaka med 0,79 kr per förbrukad kWh.

Vi räknar också med att det är först till halvårsskiftet som vi får markant högre ränta på den delen av föreningens lån som läggs om under 2023 – vilket gör att första halvåret blir en besparing mot budget avseende ränteutgifterna.

Om det inte blir en vargavinter eller något annat kostsamt och oväntat händer så finns där en god chans att vi landar i närheten av ett noll resultat i räkenskaperna när vi summerar 2023 om vi alla hjälps åt.

Nya fritidslokalen - beräknas bli klar runt årsskiftet och övernattningslägenheterna under andra kvartalet.

Miljöhusen – Under december blir det extra mycket avfall i miljöhusen. Tänk på att vika ihop kartonger och se till att det ser ok ut när du lämnar miljöhuset. Är det överfullt och du inte kan stänga locket så är det inte ok att lämna skräpet på golvet bredvid kärlen. I mellandagarna ställs en container ut som avlastning för miljöhusen.

Tvättstugorna – V 3–2023 kommer 7 av 12 tvättstugor får nya energisnåla och mycket effektiva avfuktare till torkrummen. De är efterlängtade! I början på året kommer andra efterlängtade uppdateringar i tvättstugorna att ske öka tillgängligheten i tvättstugorna. Ett separat utskick kommer om detta inom kort.

Värmen i fastigheten – vi har som vi tidigare meddelat sänkt måltemperaturen i fastigheten till 20 grader (för att spara energi) samt placerat ut ytterligare fler sensorer, totat ca 25 st, som skickar in mätvärden från fastigheten till vår tekniker på EON. I denna process vet vi att ett antal lägenheter har fått det lite väl kyligt i bostaden vilket vi såklart beklagar – men detta ska i skrivande stund vara korrigerat av teknikern. Vi har en stor och gammal fastighet med 5 undercentraler och utan någon automatik i värmesystemen. Alla temperaturjusteringar som görs är manuella och grundar sig på mätdata från sensorerna. Det omöjligt att alla lägenheter kommer att ha exakt 20 grader. Några kanske landar på ca 20,5 grader och några kommer i närheten av 19,5 grader och detta kan komma att variera beroende på väder och vind. Upplever du att du har t ex har 18 grader i vardagsrummet och fryser så kan du göra en felanmälan till förvaltningen så kommer de och undersöker varför så är fallet.

Ny cykelpump för alla boende vid nedfarten till cykelkällaren på 36 gården pumpar cyklar, barnvagnshjul, mopeder m m!

Lustan – på hemsidan, under Lustan, kan du följa ett stort utbud från Skådebanan med nyheter från teatrarna i Malmö och Helsingborg eller passa på och ta en plats på bussen till GeKås i Ullared i februari?

Styrelsen & Förvaltningen önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!