Julgranar

05 januari 2021 Har granen börjat barra och det är dags att slänga ut den?

Är containerna på plats så slänger du den i denna. Är containern inte på plats så placerar du granen på avsedd containerplats.

God fortsättning