Styrelsens månadsrapport december 2021

13 december 2021 Årets sista styrelsemöte har avhandlats, 10/12–21, och inom kort tar även styrelsen lite julledigt. Men innan vi går på ledighet önskar vi skicka med några budskap in i julledigheten som berör arbetet med gemensam-el, IMD samt omröstningen kring färgsättningen av trapphusen.

Gemensam el även kallat IMD
Inom kort är vi i mål med installationen av gemensam – el, IMD och då har vi några praktiska saker att förhålla oss till i samband med övergången till IMD.

• I samband med att föreningen övergår till IMD-el kommer det bli en fördröjning av faktureringen av den individuella elförbrukningen, fram till kvartal 2-2022.

• Samtliga boendes el-förbrukning kommer att faktureras fast först under kvartal 2–2022. Så lägg undan el-pengarna!

• Kommande fakturering kommer därefter att ske via månadsavin där elförbrukningen också kommer att visas.

• Som boende i Brf Erikslust kan du framöver inte teckna något eget elabonnemang då vi har gemensam el.

• I samband med att befintliga elmätare byts ut sägs alla individuella elavtal upp kollektivt. Om ditt gamla el-bolag kontaktar dig för att sälja på ett nytt elabonnemang är det alltså inte möjligt längre. Svara att ni har gemensam el

• I samband med övergången kommer det även att komma ut information till samtliga hushåll hur man kan logga in och se hushållets elförbrukning.

• Besparingen för nätavgiften blir ca 1250 kr/år. Sedan räknar vi såklart med att få ett fördelaktigt pris på elen också!

• Nycklar återfås på fastighetsexpeditionen efter avslutat projekt. Återlämningstider är 13 – 16 samt 27–30 dec kl 0700 - 0900 samt kl 1600–1900 den 16 & 30 dec. Se separat meddelande på hemsidan samt i trapphusen.

Resultatet från Trapphus-omröstningen.

Styrelsen tackar för det stora engagemanget i Trapphus-omröstningen! Ca 37 % (145 av 389 lägenheter) av oss boende gjorde sin röst hörd, vilket avspeglar ett mycket högre engagemang än t ex i samband med föreningens stämmor och informationsmöten. Styrelsen är också tacksam för alla kommentarer som lämnats i samband med röstningen. Ca 50 kommentarer har lämnats till styrelsen. Styrelsen arbetar nu vidare med det vinnande konceptet, som provmålats i trappa 36 F.

Vi har också tagit till oss av kommentarerna kring nyanserna på den ”mörkare” borden samt nyansen på den vita väggen och kommer göra några justeringar där i enlighet med flera av kommentarerna till det alternativet. 1 trapphus, 36 F, kommer att målas upp i sin helhet innan jul och projektet kommer sedan igång efter helgerna, mer info kommer innan dess.

Utfallet för hur loggan för Stjärnhusen ska användas var betydligt jämnare. Styrelsen ser nu över loggans utformning samt även hur den kan användas i de olika trapphusen som vi faktiskt har. En del trapphus är större och bredare och andra är lite mindre och smalare. Där överväger vi två olika strategier där vi i de större trapphusen kan använda loggan på både entréplan och på varje våningsplan. I de mindre och smalare trapphusen så återfinns loggan endast på entréplan. Loggan är det sista som kommer att målas upp – så där ber vi att få återkomma med mer information när vi är klara i hur vi kommer använda Stjärnhus-loggan.

Tvättstugorna – den 16/12–21 är det en större uppdatering av systemet som handhar bokningarna i tvättstugorna samt porttelefonerna. Därefter blir det lättare för oss att kika på de förändringar som vi tidigare informerat om som ska frigöra fler tvättider per vecka.

Gårdarna – Till kommande växtsäsong kommer spaljéerna på ”lekplats-gårdarna” att renoveras. Där kommer också att komma en ny gungställning i anslutning till 36-gården som ersätter den uttjänta. Offerter inhämtas nu då lekplatser inte är någon billig historia.

Container service. I mellandagarna 23–30 december kommer vi ha en extra container på plats! Vik ihop och släng stora kartonger etc i containern om det blir fullt i miljöhusen.

Föregående medlemsbrev med mycket information kan du läsa här

Styrelsen och förvaltningen på Brf Erikslust tackar för året som gått och ser fram emot 2022 samt önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!