Styrelsens månadsbrev april 2021

29 april 2021 Nu är våren äntligen på G i föreningen! Nedan berättar vi om några aktuella områden som varit uppe på senaste styrelsemötet.

Årsstämma: Kallelsen, årsredovisningen samt poströstningsformuläret kommer att distribueras under maj månad till stämman den 10/6 kl 18:30 – på Kockum Fritid. P g a pandemin blir det ett poströstningsförfarande även i år, som vi informerat om tidigare.

Ekonomi: Årsredovisningen och revisionen av densamma är avklarad utan anmärkningar. Föreningen fick ta emot fina omdömen från revisorn över vår ekonomi och verksamhet. Snitträntan på föreningens lån är nu endast 0,72 %! Verksamhetsåret 2021 har börjat bra och efter första kvartalet ligger vi lite bättre än budget på våra utgifter i föreningen avseende drift och underhåll.

Avloppsrenoveringen – blir färdig nu första halvan av maj – ganska exakt 2 år efter att arbetet påbörjandes den 19/5–2019 och några månader tidigare än planerat. Överlag har det varit ett otroligt lyckat projekt. Stort tack till alla boende för att ni hjälpt till att göra det lyckat genom att hörsamma kommunikationen från Proline samt föreningen.

Trapphusrenovering – projektet har startat upp och förfrågningsunderlag har skickats ut. Vi räknar med att arbetet kommer att gå i gång mot slutet av året. Föreningen har konsulterat en erkänt duktig arkitekt som varit involverad i liknande projekt i äldre fastigheter, till att vägleda oss i arbetet.

Laddstolpar: EON har fått uppdraget att installera 8 laddstationer i vårt garage. Vi räknar med att laddarna är på plats och i drift till sommaren.

Förfrågningsunderlag för Gemensam el har skickats ut och en handfull offerter har vi tagit emot och under maj månad räknar vi med att utvärdera offerterna.

Solpaneler på föreningens tak: Styrelsen har en dialog med stadsbyggnadskontoret och väntar på att ärendet ska tas upp i nämnden vilket troligen sker i slutet av maj.

Gårdarna: Trädgårdsäsongen har startat upp med rensning i rabatterna och beskärning av buskar.

Leksaker: Vi ber er att ha leksakerna innanför sandlådans ”stockar” efter lek och i bästa fall innanför pallkragarna som placerats i anslutning för att undvika att någon går och ”snubblar” på leksakerna i gångarna. Tack för att ni visar hänsyn mot dem som har nedsatt syn i föreningen.

Sophantering i miljöhusen: Det är viktigt att man viker ihop/plattar till skrymmande emballage så att alla ska få en chans att slänga sina sopor. Man får heller inte lämna föremål utanför kärlen – de får man avvakta med tills containern är på plats sista helgen i udda månader alt själv köra skräpet till tippen. Visa hänsyn till dina grannar är du snäll samt till miljön när du sorterar dina sopor.

Felanmälan: Om du ser något som är fel som har med föreningen att göra – gör en felanmälan. Först då kan förvaltningen se att något är fel och åtgärda ärendet. Vardagar 07:00–16:00, till Sydsverige Entreprenad AB, Telefon 040-630 62 50 eller via webb sydsverige1.tiberg.com . Ring eller mejla så hjälper de dig!

Vänliga hälsningar Styrelsen & förvaltningen