På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelsens månadsbrev april 2021

29 april 2021 Nu är våren äntligen på G i föreningen! Nedan berättar vi om några aktuella områden som varit uppe på senaste styrelsemötet.

Årsstämma: Kallelsen, årsredovisningen samt poströstningsformuläret kommer att distribueras under maj månad till stämman den 10/6 kl 18:30 – på Kockum Fritid. P g a pandemin blir det ett poströstningsförfarande även i år, som vi informerat om tidigare.

Ekonomi: Årsredovisningen och revisionen av densamma är avklarad utan anmärkningar. Föreningen fick ta emot fina omdömen från revisorn över vår ekonomi och verksamhet. Snitträntan på föreningens lån är nu endast 0,72 %! Verksamhetsåret 2021 har börjat bra och efter första kvartalet ligger vi lite bättre än budget på våra utgifter i föreningen avseende drift och underhåll.

Avloppsrenoveringen – blir färdig nu första halvan av maj – ganska exakt 2 år efter att arbetet påbörjandes den 19/5–2019 och några månader tidigare än planerat. Överlag har det varit ett otroligt lyckat projekt. Stort tack till alla boende för att ni hjälpt till att göra det lyckat genom att hörsamma kommunikationen från Proline samt föreningen.

Trapphusrenovering – projektet har startat upp och förfrågningsunderlag har skickats ut. Vi räknar med att arbetet kommer att gå i gång mot slutet av året. Föreningen har konsulterat en erkänt duktig arkitekt som varit involverad i liknande projekt i äldre fastigheter, till att vägleda oss i arbetet.

Laddstolpar: EON har fått uppdraget att installera 8 laddstationer i vårt garage. Vi räknar med att laddarna är på plats och i drift till sommaren.

Förfrågningsunderlag för Gemensam el har skickats ut och en handfull offerter har vi tagit emot och under maj månad räknar vi med att utvärdera offerterna.

Solpaneler på föreningens tak: Styrelsen har en dialog med stadsbyggnadskontoret och väntar på att ärendet ska tas upp i nämnden vilket troligen sker i slutet av maj.

Gårdarna: Trädgårdsäsongen har startat upp med rensning i rabatterna och beskärning av buskar.

Leksaker: Vi ber er att ha leksakerna innanför sandlådans ”stockar” efter lek och i bästa fall innanför pallkragarna som placerats i anslutning för att undvika att någon går och ”snubblar” på leksakerna i gångarna. Tack för att ni visar hänsyn mot dem som har nedsatt syn i föreningen.

Sophantering i miljöhusen: Det är viktigt att man viker ihop/plattar till skrymmande emballage så att alla ska få en chans att slänga sina sopor. Man får heller inte lämna föremål utanför kärlen – de får man avvakta med tills containern är på plats sista helgen i udda månader alt själv köra skräpet till tippen. Visa hänsyn till dina grannar är du snäll samt till miljön när du sorterar dina sopor.

Felanmälan: Om du ser något som är fel som har med föreningen att göra – gör en felanmälan. Först då kan förvaltningen se att något är fel och åtgärda ärendet. Vardagar 07:00–16:00, till Sydsverige Entreprenad AB, Telefon 040-630 62 50 eller via webb sydsverige1.tiberg.com . Ring eller mejla så hjälper de dig!

Vänliga hälsningar Styrelsen & förvaltningen