På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelsens månadsbrev mars

02 mars 2021

Hej,

2021 års första medlemsbrev summerar även årets två första styrelsemöten. Vi kan återigen konstatera att vi har ett spännande år framför oss. 2020 blev ett annorlunda år och 2021 kommer säkerligen ha sina utmaningar. Däremot är vi redan i gång med några trevliga projekt på fastighetssidan – implementering av gemensam el, montering av laddstolpar samt att få besked kring huruvida vi får montera solceller på våra tak. Vi har nyligen fått uppgraderingen av vårt bredband på plats med en hastighet upp till 1000/1000 Mbit/s. I dagarna går vi i mål  med avloppsrenoveringen! Till vintern ska vi fräscha upp våra trapphus med målning och lagningar m.m.  

Digitalt öppet hus: Då Corona gör det olämpligt att vi träffas fysiskt i fritidslokalen så kommer alla som vi har e-postadress till att få en elektronisk inbjudan till ett Digitalt öppet hus den 9/3–21. Mötet startar kl. 19:00 och håller på till ca kl 20:00. Ni får ansluta precis när ni vill i tidsintervallet och träffa oss i styrelsen och ta upp precis vilka frågor som ni vill, som berör föreningen och boendet här. Du bestämmer agendan😊.

Ekonomi: Verksamhetsåret 2020 har gått bra för Brf Erikslust som har en riktigt bra ekonomi som är i balans och utan svarta hål. Föreningens åtgärder för att minska kostnaderna för bl. a drift & underhåll och räntorna har utvecklat sig väl. Den milda vintern har också bidragit positivt till resultatet. Styrelsen jobbar nu med förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2020.

Relining: Arbetet med avloppsrenoveringen är i princip klart. Det som nu återstår är lite återställningsarbete. Vi vill skicka ett stort Tack till er alla för all hjälpsamhet som ni visat projektet även under Coronatiderna som har varit! Översvämningarna som har orsakats av oss boende har kostat föreningen en bit över 200 000kr förutom allt lidande och extra arbete med att rengöra och sanera förråden …  Om du inte hämtat ut dina nycklar är det hög tid för det – tag kontakt med Micke på Proline på nummer: 076–7656146 för att boka en tid för kvittering av dina nycklar. Läs mer på: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/relining/

Uppgraderingen av Bredbandet till 1000/1000 är genomfört. Godkänd hastighet direkt i uttaget dvs innan signalen når din router är över ca 700 Mbit/s vid 1000/1000 Mbit/s tjänst. Får du avvikande hastigheter kan de bero på en mängd olika saker – hjälp med felsökning kan du få om du ringer Bahnhof på nr: 010-510 30 19. Detta är ett specialnummer för oss inom bostadsrättsföreningen. I samband med uppgraderingen byttes switcharna ut till Bahnhofs switchar vilket innebär att t ex Telia inte kan fortsätta leverera TV-tjänster till oss. Har du haft en digitalbox från Telia kan du byta till motsvarande från Com Hem som fungerar på samma sätt eller välja tjänsten från Bahnhof.

Solpaneler på föreningens tak: Styrelsen väntar på att få ett svar på bygglovsansökan.

Förfrågningsunderlag för Laddstolpar & Gemensam el har skickats ut och vi väntar nu på att entreprenörerna ska inkomma med sina offerter.

Gårdarna: De sista dagarna har våren börjat visa sig i Malmö – utemöblerna beräknas ställas fram i mitten av mars.

OBS! Vänligen notera också att gräset är extra känsligt nu när marken är så våt. Undvik aktiviteter som skadar gräset.

En önskan från trädgårdsmästaren är att vi boende inte ska krafsa omkring i rabatterna då där finns massor med blomsterlökar som väntar på att få komma upp och se dagens ljus.

Markiser & vindskydd: För allas trevnad är det önskvärt att alla ser över sina vindskydd på balkongerna samt markiserna. Är de skitiga och söndriga så gör vid dem! Det är trevligt både för dig och omgivningen. Behöver du nytt kontakta Svensk Persienn på nr: 040–949393.  https://svenskpersienn.se/  Uppge att du ringer från Brf Erikslust.

Vårstädning: Containern finns på plats sista helgen i udda månader – nästa tillfälle är nu i mars.

Garantibesiktningen av källaren är avklarad och föreningen har fått igenom att entreprenören har målat med fel färg och att det måste göras om. När den ommålningen kommer att ske vet vi inte i nuläget.

Ska du renovera i lägenheten …? Många har tagit chansen att renovera nu i Coronatider. På sidan ” Samarbetspartners” under fliken vårt boende kan du hitta tips på företag som kan hjälpa till just med det du ska renovera.

Hjälpa, Sälja & Byta! Kan du hjälpa dina grannar? Har du något du behöver hjälp med eller vill sälja något? Läs mer på Hjälpa, Sälja & Byta: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/saljabyta/

 

Aktuella datum:

Digitalt öppet hus: den 9/3 kl. 19:00 – 20:00 – digitalt möte – se separat inbjudan!

Årsstämma: den 10/6 kl. 18:30 – på Kockums Fritid. P g a pandemin blir det ett poströstningsförfarande även i år.

Felanmälan: Om du ser något som är fel som har med föreningen att göra – gör en felanmälan. Först då kan förvaltningen se att något är fel och åtgärda ärendet.

Felanmälan: Vardagar 0700–1600, till Sydsverige Entrepenad AB, Telefon 040-630 62 50
eller webb 
sydsverige1.tiberg.com . Ring eller mejla så hjälper de dig.

 


Vänliga hälsningar Styrelsen