Styrelsens månadsbrev mars

02 mars 2021

Hej,

2021 års första medlemsbrev summerar även årets två första styrelsemöten. Vi kan återigen konstatera att vi har ett spännande år framför oss. 2020 blev ett annorlunda år och 2021 kommer säkerligen ha sina utmaningar. Däremot är vi redan i gång med några trevliga projekt på fastighetssidan – implementering av gemensam el, montering av laddstolpar samt att få besked kring huruvida vi får montera solceller på våra tak. Vi har nyligen fått uppgraderingen av vårt bredband på plats med en hastighet upp till 1000/1000 Mbit/s. I dagarna går vi i mål  med avloppsrenoveringen! Till vintern ska vi fräscha upp våra trapphus med målning och lagningar m.m.  

Digitalt öppet hus: Då Corona gör det olämpligt att vi träffas fysiskt i fritidslokalen så kommer alla som vi har e-postadress till att få en elektronisk inbjudan till ett Digitalt öppet hus den 9/3–21. Mötet startar kl. 19:00 och håller på till ca kl 20:00. Ni får ansluta precis när ni vill i tidsintervallet och träffa oss i styrelsen och ta upp precis vilka frågor som ni vill, som berör föreningen och boendet här. Du bestämmer agendan😊.

Ekonomi: Verksamhetsåret 2020 har gått bra för Brf Erikslust som har en riktigt bra ekonomi som är i balans och utan svarta hål. Föreningens åtgärder för att minska kostnaderna för bl. a drift & underhåll och räntorna har utvecklat sig väl. Den milda vintern har också bidragit positivt till resultatet. Styrelsen jobbar nu med förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2020.

Relining: Arbetet med avloppsrenoveringen är i princip klart. Det som nu återstår är lite återställningsarbete. Vi vill skicka ett stort Tack till er alla för all hjälpsamhet som ni visat projektet även under Coronatiderna som har varit! Översvämningarna som har orsakats av oss boende har kostat föreningen en bit över 200 000kr förutom allt lidande och extra arbete med att rengöra och sanera förråden …  Om du inte hämtat ut dina nycklar är det hög tid för det – tag kontakt med Micke på Proline på nummer: 076–7656146 för att boka en tid för kvittering av dina nycklar. Läs mer på: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/relining/

Uppgraderingen av Bredbandet till 1000/1000 är genomfört. Godkänd hastighet direkt i uttaget dvs innan signalen når din router är över ca 700 Mbit/s vid 1000/1000 Mbit/s tjänst. Får du avvikande hastigheter kan de bero på en mängd olika saker – hjälp med felsökning kan du få om du ringer Bahnhof på nr: 010-510 30 19. Detta är ett specialnummer för oss inom bostadsrättsföreningen. I samband med uppgraderingen byttes switcharna ut till Bahnhofs switchar vilket innebär att t ex Telia inte kan fortsätta leverera TV-tjänster till oss. Har du haft en digitalbox från Telia kan du byta till motsvarande från Com Hem som fungerar på samma sätt eller välja tjänsten från Bahnhof.

Solpaneler på föreningens tak: Styrelsen väntar på att få ett svar på bygglovsansökan.

Förfrågningsunderlag för Laddstolpar & Gemensam el har skickats ut och vi väntar nu på att entreprenörerna ska inkomma med sina offerter.

Gårdarna: De sista dagarna har våren börjat visa sig i Malmö – utemöblerna beräknas ställas fram i mitten av mars.

OBS! Vänligen notera också att gräset är extra känsligt nu när marken är så våt. Undvik aktiviteter som skadar gräset.

En önskan från trädgårdsmästaren är att vi boende inte ska krafsa omkring i rabatterna då där finns massor med blomsterlökar som väntar på att få komma upp och se dagens ljus.

Markiser & vindskydd: För allas trevnad är det önskvärt att alla ser över sina vindskydd på balkongerna samt markiserna. Är de skitiga och söndriga så gör vid dem! Det är trevligt både för dig och omgivningen. Behöver du nytt kontakta Svensk Persienn på nr: 040–949393.  https://svenskpersienn.se/  Uppge att du ringer från Brf Erikslust.

Vårstädning: Containern finns på plats sista helgen i udda månader – nästa tillfälle är nu i mars.

Garantibesiktningen av källaren är avklarad och föreningen har fått igenom att entreprenören har målat med fel färg och att det måste göras om. När den ommålningen kommer att ske vet vi inte i nuläget.

Ska du renovera i lägenheten …? Många har tagit chansen att renovera nu i Coronatider. På sidan ” Samarbetspartners” under fliken vårt boende kan du hitta tips på företag som kan hjälpa till just med det du ska renovera.

Hjälpa, Sälja & Byta! Kan du hjälpa dina grannar? Har du något du behöver hjälp med eller vill sälja något? Läs mer på Hjälpa, Sälja & Byta: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/saljabyta/

 

Aktuella datum:

Digitalt öppet hus: den 9/3 kl. 19:00 – 20:00 – digitalt möte – se separat inbjudan!

Årsstämma: den 10/6 kl. 18:30 – på Kockums Fritid. P g a pandemin blir det ett poströstningsförfarande även i år.

Felanmälan: Om du ser något som är fel som har med föreningen att göra – gör en felanmälan. Först då kan förvaltningen se att något är fel och åtgärda ärendet.

Felanmälan: Vardagar 0700–1600, till Sydsverige Entrepenad AB, Telefon 040-630 62 50
eller webb 
sydsverige1.tiberg.com . Ring eller mejla så hjälper de dig.

 


Vänliga hälsningar Styrelsen