Styrelsens månadsbrev juni 2021

24 juni 2021 Innan styrelsen tar lite sommarledigt så vill berätta lite om allt det positiva som hänt och är på gång i föreningen 😊

*För tillfället har vi lite bildproblematik på denna sida - ni får njuta av bilderna som finns i trapphusen 😊

 

Efter en kylslagen vår så har sommaren äntligen anlänt med besked och sommarkänslan är på plats.

Årsstämma den 10/6–20 var lyckad! 82 medlemmar (50 st, år 2020) gjorde sin stämma hörd via poströster (75 stycken) samt närvaro på Kockum Fritid. Stämman var helt enig och gav valberedningen och styrelsen bifall på samtliga punkter.

Övrig information som lämnades på stämman var att föreningen har fått bygglov för solpaneler – vilket är en stor nyhet och mycket glädjande. Vi har fått kämpa extra hårt för att få igenom vårt önskemål då fastigheten och området är speciellt – som framgår av texten nedan. 

” Sammanfattning Åtgärden innebär att solcellspaneler föreslås på del av befintligt rött tegeltak på flerbostadshus. Solcellspanelerna, med svart kulör på ram och panel, följer takets lutning. Fastigheten Klaveret 1 (Erikslustvägen 36A) är belägen inom ett område som pekats ut som kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer i Översiktsplanen för Malmö och föreslagen åtgärd bedöms inte uppfylla krav på varsamhet. 

Beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.”

Styrelsen kommer nu att bereda ärendet och därefter kalla till en extra stämma för att stämman ska besluta i ärendet. Solpaneler samt gemensam el är den perfekta kombinationen för att hålla nere utgifterna för energi för hushållen och föreningen i framtiden! Som det ser ut idag kommer inte el-priset bli billigare i framtiden.

Avloppsrenoveringen är slutförd. Ca 7 km rör har renoverats på 2 år. Kostnaden blev ca 33 Mkr vilket är något lägre än de ca 34 Mkr vi hade räknat med. Ätorna landade på endast ca 4,5 % (1,2 Mkr) Exkluderar vi kostnader som egentligen inte är ätor som åtgärder i skyddsrum, pumphaverier för att boende spolat ner olämpliga saker i toaletten, dusch & wc-vagn etc så landar ätorna på endast ca 2,3 % (0,6 Mkr) – vilket är extremt bra! Vi har några få nycklar kvar som inte kvitterats ut – de finns att hämta på fastighetskontoret nu.

Laddstationer för el & hybridbilar räknar vi med ska vara på plats från mitten av juli. Om du har en el/hybridbil och önskar en parkeringsplats med ladd möjligheter så hör av dig till fastighetskontoret. Kostnaden för att tanka blir 2 kr/kWh vilket är ett bra pris! Priset för p-platsen för el/laddhybrider blir 700 kr/mån. 

Gemensam el – Ngenic har fått förtroendet att genomföra entreprenaden. Vi räknar med att arbetet är genomfört innan årsskiftet. Efter sommaren kommer mer information kring, tidsplaner, nyckelinsamling, strömavbrott etc. 

Trapphusen kommer att renoveras med start till vintern-21 och Schööns måleri har fått förtroendet att genomföra den entreprenaden. Mer information kommer att komma efter sommaren. 

Källargångarna: Nu när avlopprenoveringen är avklarad så kan entreprenören som ska genomföra garantireparationen av källargolven påbörja sitt arbete – ommålning av golven då den befintliga färgen släppt på ett felaktigt sätt.

Router från Bahnhof: Sedan sommaren 2018 har alla boende kunnat kvittera ut en styck router från Bahnhof per lägenhet. Garantitiden för routrarna från Bahnhof har gått ut och därför kommer vi inte längre ha som krav att en router ska finnas i lägenheten vid avflyttning/inflyttning. Fr o m 1/9–21 kan inte föreningen garantera att där finns routrar för de som ännu ej kvitterat ut sin router, efter 3 år. Har du inte kvitterat ut en router och vill göra det så är det läge att göra det nu.

Lollo & Erik som är en del av ett – världsunikt projekt i samarbete med Husqvarna & Green här på Brf Erikslust kommer att fortsätta klippa på området fast i mindre omfattning denna säsong p g a tekniska begränsningar. 

Utrensade cyklar! Cyklarna som plockades bort i samband med cykelrensningen i april kommer att lämnas vidare i augusti. Har du bara ”glömt” att plocka bort märkningen på din cykel och den därmed rensats bort så är detta sista tillfället att återfå din cykel innan den skickas vidare. Kontakta vaktmästaren omgående om du saknar din cykel! 

Miljöhusen – för allas trevnad är det viktigt att man viker ihop sina förpackningar så att alla får plats med sina sopor. OBS! Släng inte pappkassar i tidningskärlet pga klistret i botten på kassarna. Läs gärna på skyltarna innan du kastar i kärlen, om du är osäker. Lägg aldrig något utanför kärlen på golvet.

Förvaltningen & felanmälan: När man som boende önskar få hjälp så är det viktigt att man hör av sig på rätt sätt för att få hjälp. Är något fel – gör en felanmälan ryck inte tag i vaktmästaren/styrelsen trädgårdsmästarna etc när de går förbi och tro att det kommer bli åtgärdat … för det är lätt hänt att ditt ärende missas då. Med en felanmälan finns allt dokumentera och du får återkoppling när jobbet är utfört. Jonas, Peter & Björn bemannar fastighetskontoret. 

Ta kontakt med dem via mejl eller telefon så hjälper dem er med era frågor. Felanmälan: Vardagar 0700–1600, till Sydsverige Entrepenad AB, Telefon 040-630 62 50 alternativt 040 - 619 62 55, Webb https://felanmalan.sydsverigeab.se/

Jour: Akuta fel och störning, övrig tid, till Örestads Bevakning Telefon: 040 - 93 12 70

Gröna fingrar På 30-gårdens gavel har vi placerat 3 urnor som boende kan använda för att plantera i. Man kan plantera örter, smultron, jordgubbar eller något annat spännande. Kanske barnen vill plantera en solros …? Det är fritt fram att nyttja dem efter bästa förmåga. Notera dock att ingen har exklusivitet till dem. Man ansvarar själv för skötseln av urnorna – tex vattning. 

Kommunikation: hemsidan, www.hsb.se/malmo/brf/erikslust  uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Om du inte får brevet elektroniskt så uppdatera din e-postadress via HSB’s-portal under din profil eller klicka här för att komma med på listan. Länken finns på hemsidan också – under fliken vårt boende/nyhetsbrev.

Sommar & bad – vill vi lyfta att det är ok att fylla en liten barnpool med vatten under förutsättning att man efter avslutat bad på kvällen tömmer poolen på vatten samt tar bort poolen från gräset. Ett litet barn som trillar i en pool kan fara illa! Vi måste också hålla gräset fritt så att gräset kan klippas. Att hålla gräset fritt gäller såväl egna solstolar, tält, leksaker etc. Självklart ställer vi tillbaka utemöblerna på uteplatsen om de flyttats ut på gräset! 

Styrelsens nästa sammankomst blir i 17:e augusti.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot ett nytt spännande år!

Med de orden vill vi i styrelsen & förvaltningen önska er alla en riktigt skön & trevlig sommar!