På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelsens månadsbrev juni 2021

24 juni 2021 Innan styrelsen tar lite sommarledigt så vill berätta lite om allt det positiva som hänt och är på gång i föreningen 😊

*För tillfället har vi lite bildproblematik på denna sida - ni får njuta av bilderna som finns i trapphusen 😊

 

Efter en kylslagen vår så har sommaren äntligen anlänt med besked och sommarkänslan är på plats.

Årsstämma den 10/6–20 var lyckad! 82 medlemmar (50 st, år 2020) gjorde sin stämma hörd via poströster (75 stycken) samt närvaro på Kockum Fritid. Stämman var helt enig och gav valberedningen och styrelsen bifall på samtliga punkter.

Övrig information som lämnades på stämman var att föreningen har fått bygglov för solpaneler – vilket är en stor nyhet och mycket glädjande. Vi har fått kämpa extra hårt för att få igenom vårt önskemål då fastigheten och området är speciellt – som framgår av texten nedan. 

” Sammanfattning Åtgärden innebär att solcellspaneler föreslås på del av befintligt rött tegeltak på flerbostadshus. Solcellspanelerna, med svart kulör på ram och panel, följer takets lutning. Fastigheten Klaveret 1 (Erikslustvägen 36A) är belägen inom ett område som pekats ut som kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer i Översiktsplanen för Malmö och föreslagen åtgärd bedöms inte uppfylla krav på varsamhet. 

Beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.”

Styrelsen kommer nu att bereda ärendet och därefter kalla till en extra stämma för att stämman ska besluta i ärendet. Solpaneler samt gemensam el är den perfekta kombinationen för att hålla nere utgifterna för energi för hushållen och föreningen i framtiden! Som det ser ut idag kommer inte el-priset bli billigare i framtiden.

Avloppsrenoveringen är slutförd. Ca 7 km rör har renoverats på 2 år. Kostnaden blev ca 33 Mkr vilket är något lägre än de ca 34 Mkr vi hade räknat med. Ätorna landade på endast ca 4,5 % (1,2 Mkr) Exkluderar vi kostnader som egentligen inte är ätor som åtgärder i skyddsrum, pumphaverier för att boende spolat ner olämpliga saker i toaletten, dusch & wc-vagn etc så landar ätorna på endast ca 2,3 % (0,6 Mkr) – vilket är extremt bra! Vi har några få nycklar kvar som inte kvitterats ut – de finns att hämta på fastighetskontoret nu.

Laddstationer för el & hybridbilar räknar vi med ska vara på plats från mitten av juli. Om du har en el/hybridbil och önskar en parkeringsplats med ladd möjligheter så hör av dig till fastighetskontoret. Kostnaden för att tanka blir 2 kr/kWh vilket är ett bra pris! Priset för p-platsen för el/laddhybrider blir 700 kr/mån. 

Gemensam el – Ngenic har fått förtroendet att genomföra entreprenaden. Vi räknar med att arbetet är genomfört innan årsskiftet. Efter sommaren kommer mer information kring, tidsplaner, nyckelinsamling, strömavbrott etc. 

Trapphusen kommer att renoveras med start till vintern-21 och Schööns måleri har fått förtroendet att genomföra den entreprenaden. Mer information kommer att komma efter sommaren. 

Källargångarna: Nu när avlopprenoveringen är avklarad så kan entreprenören som ska genomföra garantireparationen av källargolven påbörja sitt arbete – ommålning av golven då den befintliga färgen släppt på ett felaktigt sätt.

Router från Bahnhof: Sedan sommaren 2018 har alla boende kunnat kvittera ut en styck router från Bahnhof per lägenhet. Garantitiden för routrarna från Bahnhof har gått ut och därför kommer vi inte längre ha som krav att en router ska finnas i lägenheten vid avflyttning/inflyttning. Fr o m 1/9–21 kan inte föreningen garantera att där finns routrar för de som ännu ej kvitterat ut sin router, efter 3 år. Har du inte kvitterat ut en router och vill göra det så är det läge att göra det nu.

Lollo & Erik som är en del av ett – världsunikt projekt i samarbete med Husqvarna & Green här på Brf Erikslust kommer att fortsätta klippa på området fast i mindre omfattning denna säsong p g a tekniska begränsningar. 

Utrensade cyklar! Cyklarna som plockades bort i samband med cykelrensningen i april kommer att lämnas vidare i augusti. Har du bara ”glömt” att plocka bort märkningen på din cykel och den därmed rensats bort så är detta sista tillfället att återfå din cykel innan den skickas vidare. Kontakta vaktmästaren omgående om du saknar din cykel! 

Miljöhusen – för allas trevnad är det viktigt att man viker ihop sina förpackningar så att alla får plats med sina sopor. OBS! Släng inte pappkassar i tidningskärlet pga klistret i botten på kassarna. Läs gärna på skyltarna innan du kastar i kärlen, om du är osäker. Lägg aldrig något utanför kärlen på golvet.

Förvaltningen & felanmälan: När man som boende önskar få hjälp så är det viktigt att man hör av sig på rätt sätt för att få hjälp. Är något fel – gör en felanmälan ryck inte tag i vaktmästaren/styrelsen trädgårdsmästarna etc när de går förbi och tro att det kommer bli åtgärdat … för det är lätt hänt att ditt ärende missas då. Med en felanmälan finns allt dokumentera och du får återkoppling när jobbet är utfört. Jonas, Peter & Björn bemannar fastighetskontoret. 

Ta kontakt med dem via mejl eller telefon så hjälper dem er med era frågor. Felanmälan: Vardagar 0700–1600, till Sydsverige Entrepenad AB, Telefon 040-630 62 50 alternativt 040 - 619 62 55, Webb https://felanmalan.sydsverigeab.se/

Jour: Akuta fel och störning, övrig tid, till Örestads Bevakning Telefon: 040 - 93 12 70

Gröna fingrar På 30-gårdens gavel har vi placerat 3 urnor som boende kan använda för att plantera i. Man kan plantera örter, smultron, jordgubbar eller något annat spännande. Kanske barnen vill plantera en solros …? Det är fritt fram att nyttja dem efter bästa förmåga. Notera dock att ingen har exklusivitet till dem. Man ansvarar själv för skötseln av urnorna – tex vattning. 

Kommunikation: hemsidan, www.hsb.se/malmo/brf/erikslust  uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Om du inte får brevet elektroniskt så uppdatera din e-postadress via HSB’s-portal under din profil eller klicka här för att komma med på listan. Länken finns på hemsidan också – under fliken vårt boende/nyhetsbrev.

Sommar & bad – vill vi lyfta att det är ok att fylla en liten barnpool med vatten under förutsättning att man efter avslutat bad på kvällen tömmer poolen på vatten samt tar bort poolen från gräset. Ett litet barn som trillar i en pool kan fara illa! Vi måste också hålla gräset fritt så att gräset kan klippas. Att hålla gräset fritt gäller såväl egna solstolar, tält, leksaker etc. Självklart ställer vi tillbaka utemöblerna på uteplatsen om de flyttats ut på gräset! 

Styrelsens nästa sammankomst blir i 17:e augusti.

Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot ett nytt spännande år!

Med de orden vill vi i styrelsen & förvaltningen önska er alla en riktigt skön & trevlig sommar!