Styrelsens månadsbrev oktober 2022

19 oktober 2022

Hösten är här på riktigt och såväl naturen som vi håller som bäst på att förbereda oss för vintern. Få har väl undgått att vi även går mot en ”ekonomisk” vargavinter i många avseenden. Det är en rad ”olyckliga” kombinationer av höjda räntor och energipriser, ökade matpriser och drivmedelspriser samt fallande börs och fastighetsvärden. Detta kryddas med hög inflation och inga höjda reallöner eller pensioner. Som vanlig ”medborgare” blir det därmed omöjligt att ducka för detta och vi kommer alla att påverkas mer eller mindre.

Vi har fått många förfrågningar till styrelsen kring just de ekonomiska spörsmålen, hur vi kommer att drabbas med höjda avgifter och hur vi kan ”skydda” våra plånböcker i dessa tider. Vi har ännu inte fått en total överblick men nedan presenteras en del information kring vad vi kan göra för att ”skydda” vår ekonomi. När budgeten för 2023 börjar bli klar återkommer vi såklart i ämnet.

Ekonomi – I grunden har vi en mycket god och stabil ekonomi som ni kan se i årsredovisningen, som finns på hemsidan. Vi har en låg belåning per kvadratmeter, endast ca 3200 kr/m2 därmed är vi mindre räntekänsliga. Vi har bra likviditet i ekonomin så vi har inget behov av nya lån den kommande tiden för att fullfölja våra planer. Vi har låga räntor idag och brukar få de bästa villkoren från bankerna.

Ca 45 Mkr i lån förfaller inom 12–24 månader – så vi hoppas att världen lugnat ner sig lite då. Vissa ekonomer menar på det i nuläget i alla fall – tiden får utvisa.

El - För 2022 samt 2023 har vi fasta elpriser och vi väntar på att få det reviderade priset för 2023 på plats. Räknar med en mindre höjning av elpriset för oss för 2023.

Fjärrvärme är föreningens enskilt största utgift. EON har aviserat en höjning med 30 % för 2023! EON har i media och via HSB fått mycket kritik för sin extremt stora höjning!

För oss som förening ökar det våra kostnader med ca 800 000kr/år till ca 4 Mkr, om det blir ett normalår i väderleken. Det är väldigt mycket pengar och det är bara från en av våra underleverantörer. För att milda effekten av prishöjningen för våra plånböcker så sänker föreningen måltemperaturen med 1.5 grader. Det arbetet är redan inlett. Vi kommer även placera ut fler sensorer i fastigheten för att få en ännu bättre bild av temperaturen i fastighetens olika delar.

Ca 24 % av kostnaderna kommer från Tappvatten d vs dusch/bad/kök. Här får varje hushåll dra sitt strå till stacken och försöka hålla igen på tiden man duschar och diskar med rinnande vatten etc. Det är bättre att duscha än att bada. Täta dina fönster och dörrar så där inte läcker ut värme samt håll trapphusdörrarna stängda. 

Kan du torka din tvätt i lägenheten så sparar det också kWh till oss. Varje kWh räknas för föreningen och i slutändan vår allas ekonomi.

Vi kommer även se över underhållsplanen noggrant och se om där finns visst underhåll som vi skulle kunna skjuta lite på för att inte behöva höja avgifterna fullt ut i nuläget – så det får ev vara lite av en ”krockkudde” för vad vi hoppas är tillfälligt höjda utgifter för föreningen.

Du som är pensionär och behöver lite extra tillskott i vardagsekonomin och har en lågt belånad lägenhet kan alltid förhöra dig om t ex 60+ lån. Då får du med din lägenhet som säkerhet ut en summa pengar varje månad och du betalar ingen ränta eller amortering nu.

Solpaneler Vi har fått startbeskedet för solpanelerna på plats. Vi har nu ställt frågan om vi kan få utöka antalet paneler inom ramen för det redan beviljade bygglovet då omvärlden har förändrats så mycket. Vi har erhållit ett positivt muntligt svar. Nu tar vi fram nya ritningar och ser hur många fler kvadratmeter tak vi kan/får använda.

Säkerhet i trapphusen – Försök till äldre-bedrägerier har drabbat några boenden i föreningen där utomstående utger sig för att vara olika typer av myndighetspersoner eller hemtjänst när de ringer på i porttelefonen. Släpp in endast personer DU känner – inga andra!

Övernattningslägenheter samt flytt av fritidslokal – Arbetet är i full gång med att färdigställa den nya fritidslokalen. Därefter färdigställs övernattningslägenheterna.

Tvättstugorna – I samband med nyinstallation kommer varmvatten att dras fram för att maskinerna inte själva ska lägga energi på att värma upp vattnet.

 Inga husdjur i tvättstugorna! Där finns många som är allergiska för hundar och katter så snälla ta inte med dem ner i tvättstugorna.

Tillsammans med SafeTeam jobbar vi på att få till en lösning med bokningssystemet till tvättstugorna som vi är medvetna strular.

Felanmälan - Felanmälan gör du bäst via https://felanmalan.sydsverigeab.se/ Det är bättre att det blir en eller ett par felanmälningar extra på samma fel än att det inte blir någon anmälan alls.

 Lustan – Julmarknadsresa 10/12 & teaterbiljetter till Funny Girl,

Önskar alla en fortsatt fin höst!

Vänliga hälsningar styrelsen & förvaltningen