Röstning trapphusmålning

19 november 2021 Fyra olika förslag till färgsättning av våra trapphus finns nu färdiga

Dessa är uppmålade på Erikslustvägen 36 B, D, E och F. En liknande logotype som den som är uppmålad i 36B kommer att ersätter dagens bård.

Vi har tillsammans med en välrenommerad arkitekt tagit fram förslagen för denna nya utformning av trapphusen. Detta med en ambition att det ska vara en hommage till den tid då fastigheten byggdes. Därför skiljer det sig mot den målning som vi har idag som var populär i slutet på 80-talet. Enligt det vi har fått fram var trapphusen i original i en enhetlig grön/blå nyans. 

Ovan nämnda trapphus kommer vara öppna för alla i föreningen
Lördag & söndag: 27–28/11 & 4-5/12 kl. 09.00–19.00 

Omröstning sker i första hand elektroniskt via: https://forms.office.com/r/CzTHTJ1qFp 

I trapphusen finns en QR-kod som går till denna länk. Har du inte tillgång till internet finns röstlappar i trapphusen.

Om personuppgifter: Vi samlar in lägenhetsnummer för att säkerställa att alla medlemmar får samma möjlighet dvs 1 röst. När insamlingen är klar rensas eventuella dubbletter och anonyma röster. Därefter raderas lägenhetsnummer i sammanställningen så att det inte går att härleda vilken lägenhet som röstat på vilket alternativ.

Gör din röst hörd senast 7/12

Malmö den 19 november 2021
Styrelsen i Brf Erikslust 

 INFORMATION OM OMRÖSTNING

All information du behöver finns i målade trapphus men du kan även följa nedan länk för att rösta:

https://forms.office.com/r/CzTHTJ1qFp 

Varför vi målar om andra delar du kanske funderar över i beslutet
Vi målar om då det var dryga 30 år sedan det målades om och för att trapphusen nu behöver lite omvårdnad. Kvalitén och slutfinishen på provmålningarna är inte så bra som det kommer vara när det målas på riktigt. Den mörka färgen på dörren i trapphus D kommer inte att användas utan det kommer att vara dörrfärg som syns i F. Logotypen kommer att arbetas om något innan slutmålningen.