På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelsens månadsbrev december

22 december 2020

God Jul & Gott Nytt År

Styrelsen har haft årets sista möte för några dagar sedan och tar nu också ledigt över helgerna innan vi tar sats mot nytt år och nya möjligheter – 2021.

page1image16576080

Extra container: Fr o m den 23/125/12021 kommer en container finns på plats för att avlasta miljöhusen med bl a kartonger som vi kan slänga i containern i stället. Gör allt som ni slänger i miljöhusen så platt som möjligt så får mer plats!

Uppgraderingen av bredband: Vi återkommer när vi vet mer kring vilket datum det kommer inträffa. Uppgraderingen ligger i närtid.

Avloppsrenovering: Avloppsrenoveringen har nu tagit en paus över helgerna

och drar igång igen den 4/12021. Inga provisoriska avlopp är igång över helgerna! Ni som inte hämtat ut era nycklar till lägenheterna ombeds göra detta direkt efter helgerna! Kontakta Micke på 0767- 65 61 46 fr o m den 4/12021. Vänta inte med att höra av dig! Läs mer på: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/relining/ 

Mer ljud från avloppsrören: Som en effekt av att rören är rensade så kan det hända att vi hör mer ljud från rören för att beläggningarna som funnits där innan är borta.

Grannsämja: Vi bor i sk flerfamiljshus vilket innebär att från tid till annan så kommer vi höra vad våra grannar har för sig – det är oundvikligt. Dock går det alldeles utmärkt att prata med grannarna inför renovering eller fest etc. Och det går så klart att prata med sin granne om problematiken för grannar som känner sig störda, istället för att reta upp sig. Men ett samtal eller en påringning kan lösa problemen – utan att någon behöver bli arg och irriterad.

Ljud/oljud: Det är inte tillåtet att spela musik, sjunga eller föra oljud så att grannarna störs. En god regel är att speciellt iaktta detta efter kl 22.00 och fram till 07.00. Informera gärna grannarna innan ni ska ha fest. Renovering av lägenhet ska i möjligaste mån ske dagtid på vardagar. Om arbetet måste ske på helgen ska det utföras mellan 09.00 och 17.00

Trafik på gårdarna: Pollarna som idag finns in till gårdarna kommer att uppgraderas med lås för att hindra att obehöriga kör in med fordon på våra gårdar och därmed riskerar att fördärva plattorna på gångarna.

Belysning på gårdarna: Mörkret lägger sig tidigt om dagarna under vintern. Belysningen på gårdarna kommer uppgraderas inom kort så vi får det lite mysigare och trevligare på gårdarna i vintermörkret. Belysningen kommer placeras i vissa utvalda träd, buskar, etc på platser där vi brukar röra oss/sitta och umgås.

Felanmälan: Om du ser något som är fel som har med föreningen att göra – gör en felanmälan. Först då kan förvaltningen se att något är fel och åtgärda det. Felanmälan: Vardagar 07.00-16.00, till Sydsverige Entrepenad AB, Telefon 040-630 62 50 Webb sydsverige1.tiberg.com

Gott slut & tack för året som gått och njut av helgerna

- Styrelsen