Styrelsens månadsbrev december

22 december 2020

God Jul & Gott Nytt År

Styrelsen har haft årets sista möte för några dagar sedan och tar nu också ledigt över helgerna innan vi tar sats mot nytt år och nya möjligheter – 2021.

page1image16576080

Extra container: Fr o m den 23/125/12021 kommer en container finns på plats för att avlasta miljöhusen med bl a kartonger som vi kan slänga i containern i stället. Gör allt som ni slänger i miljöhusen så platt som möjligt så får mer plats!

Uppgraderingen av bredband: Vi återkommer när vi vet mer kring vilket datum det kommer inträffa. Uppgraderingen ligger i närtid.

Avloppsrenovering: Avloppsrenoveringen har nu tagit en paus över helgerna

och drar igång igen den 4/12021. Inga provisoriska avlopp är igång över helgerna! Ni som inte hämtat ut era nycklar till lägenheterna ombeds göra detta direkt efter helgerna! Kontakta Micke på 0767- 65 61 46 fr o m den 4/12021. Vänta inte med att höra av dig! Läs mer på: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/relining/ 

Mer ljud från avloppsrören: Som en effekt av att rören är rensade så kan det hända att vi hör mer ljud från rören för att beläggningarna som funnits där innan är borta.

Grannsämja: Vi bor i sk flerfamiljshus vilket innebär att från tid till annan så kommer vi höra vad våra grannar har för sig – det är oundvikligt. Dock går det alldeles utmärkt att prata med grannarna inför renovering eller fest etc. Och det går så klart att prata med sin granne om problematiken för grannar som känner sig störda, istället för att reta upp sig. Men ett samtal eller en påringning kan lösa problemen – utan att någon behöver bli arg och irriterad.

Ljud/oljud: Det är inte tillåtet att spela musik, sjunga eller föra oljud så att grannarna störs. En god regel är att speciellt iaktta detta efter kl 22.00 och fram till 07.00. Informera gärna grannarna innan ni ska ha fest. Renovering av lägenhet ska i möjligaste mån ske dagtid på vardagar. Om arbetet måste ske på helgen ska det utföras mellan 09.00 och 17.00

Trafik på gårdarna: Pollarna som idag finns in till gårdarna kommer att uppgraderas med lås för att hindra att obehöriga kör in med fordon på våra gårdar och därmed riskerar att fördärva plattorna på gångarna.

Belysning på gårdarna: Mörkret lägger sig tidigt om dagarna under vintern. Belysningen på gårdarna kommer uppgraderas inom kort så vi får det lite mysigare och trevligare på gårdarna i vintermörkret. Belysningen kommer placeras i vissa utvalda träd, buskar, etc på platser där vi brukar röra oss/sitta och umgås.

Felanmälan: Om du ser något som är fel som har med föreningen att göra – gör en felanmälan. Först då kan förvaltningen se att något är fel och åtgärda det. Felanmälan: Vardagar 07.00-16.00, till Sydsverige Entrepenad AB, Telefon 040-630 62 50 Webb sydsverige1.tiberg.com

Gott slut & tack för året som gått och njut av helgerna

- Styrelsen