Kallelse föreningsstämma 2021

13 maj 2021 Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 10 juni 2021 kl. 18.30 Lokal: Kockum Fritid

 
På grund av rådande pandemi och gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheten kommer även årets föreningsstämma ske via poströstning. I dagsläget ser det inte heller ut att kunna bli så många som kan delta fysisk på stämman. Din poströst räknas som deltagande vid stämman. Passa på att göra din röst hörd!
 
Brf Erikslust årsredovisning samt poströstningsformulär kommer att distribueras under kommande vecka. Alla som har en registrerad mejladress kommer att få tillgång till handlingarna via mejl. Boende som ännu inte registrerat en mejladress kommer att få handlingarna utdelade. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga via vår hemsida samt i viss mån på fastighetskontoret.

 
Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Erikslust