På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelsens månadsbrev nr 3

02 december 2020

 

God Jul & Gott Nytt År! 

 

Vi lägger ett mycket annorlunda år bakom oss som vi sent kommer att glömma – året då Corona slog till mot världen och skakade om vårt välordnade samhälle i grundvalarna. Från styrelsen & förvaltningen så önskar vi framföra ett otroligt stort tack för den hjälpsamhet och förståelse som ni alla visat under den här perioden. Fastighetskontoret har fått lägga om sina rutiner kring besöken. Stämman sköttes via poströstning samt att alla visat stor förståelse kring avloppsrenoveringen vilket inneburit att vi kunnat fullfölja den enligt plan. Om allt går planenligt är hela renoveringen klar i februari/mars-2021. Även 2021 blir ett händelserikt år i föreningen där vi räknar med att el-projekten ska få blomma ut samt att en efterlängtad trapphusrenovering tar plats där vi målar och gör fint i samtliga trapphus. 

 

Avlopprenoveringen 

OBS! Hämta dina nycklar nu! Du som bor mellan Torupsgården – Erikslustvägen 38 och ännu inte hämtat ut dina nycklar gör det nu genom att ringa Micke på 0767- 65 61 46. Vänta inte med att höra av dig! 

Här kan du läsa mer lite mer om status för avloppsrenoveringen:

 

Ekonomi för 2021 

Avgiften för 2020 höjs, som föregående år med 3 %. I övrigt har föreningen en god och balanserad ekonomi med bra nyckeltal. Räntorna de kommande åren verkar också hålla sig på en låg nivå – vilket såklart gynnar både föreningen och alla som har bostadslån. Snittlåneräntan för föreningen ligger idag på ca 0,80 %!   

 

Uppgraderingen av bredbandet till 1000/1000 blir den 15/12–2020! 

Som tidigare aviserats sker nu uppgraderingen av föreningens bredband hos Bahnhof det kostar dig inget extra som medlem. Se bifogat informationsblad samt hemsidan för mer information ang uppgraderingen. Värdet för tjänsten ligger i intervallet 7000 – 10400 kr/år för denna hastighet! Ca 96 % av hushållen har anslutit sig till vårt gemensamma bredband! 

 

El-projekten 

Som vi berättat under året har styrelsen jobbat med 3 el-projekt – laddstolpar för el & hybridbilar, gemensam el samt solpaneler. Styrelsen har ansökt och fått beviljat bidrag från naturvårdsverket för att investera i laddstolpar. Styrelsen har ansökt och fått ett positivt förhandsbesked får stadsbyggnadskontoret om att montera solpaneler på våra tak. En skarp bygglovsansökan är nu inskickad till Stadsbyggnadskontoret som vi väntar svar på. För det fortsatta arbetet har styrelsen anlitat el-konsultföretaget Vinnergi som kommer att hjälpa föreningen med projektledningen av el-projekten.  

 

Tomträtten 

Jan -2025 börjar den nya tomträttsavgälden att gälla. Styrelsen bevakar vad som händer på tomrättssidan. Vi räknar med att där fortsatt kommer vara duster mellan politikerna och föreningarna. Läs intervjun här med Michael Carlsson, vd HSB: https://www.mynewsdesk.com/se/hsb/pressreleases/malmoe-stads-maxade-markhyra-slaar-haart-mot-boendes-ekonomi-3050738 

 

I ett försök att mildra den ekonomiska påverkan av den högre tomträttsavgälden har föreningen sedan flera år tillbaka jobbat för att optimera t ex vårt värmesystem för att minska kostnader för drift och underhåll, tagit tyngre investeringar nu för att slippa dem längre fram. El-projekten är också ett led i att minska kostnaderna för föreningen i framtiden.  

 

Tvättstugorna 

Tvättstugorna städas en gång i veckan däremellan är det vi boende som ska hålla rent och snyggt! 

Du kan boka och avboka tvättiderna via din dator. Uppdatera med din aktuella e-post under inställningar på bokningstavlan i tvättstugan. Ca 15 min innan din tvättid börjar får du en påminnelse om att du har en tvättid – avboka om du inte ska tvätta är du snäll. 

 

Container service 
Sista helgen i udda månader har vi alltid en container på plats – där vi kan slänga saker som inte lämpar sig att slänga i    miljöhusen. 

Lustan 

Som boende i föreningen kan du ta del av ett utbud som innefattar alltifrån resor till Ullared, teaterbiljetter till bra priser, kurser/cirkelverksamhet där du kan förkovra dig inom olika områden. Nu i Corona-tider så pausar Lustan med sina aktiviteter.                                                                                     

Frågor kring Lustan eller tips på bra aktiviteter skickas till Bibbi på bibbi@brferikslust.se 

 

Fritidslokal 

Föreningen har en trevlig fritidslokal som lämpar sig perfekt för lite mindre festligheter som tex barnkalas. https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/vart-boende/fritidslokalen/ Lokalen går dock inte att boka t o 1 mars 2021 p g a reliningen. 

 

 

 

Kallt inomhus? 

Vi har ca 20 inomhusgivare utspridda i föreningen för att EON ska kunna optimera inomhusklimatet i fastigheten! Riktvärdet är ca 21.5 grader. Om temperaturen avviker hör av dig till fastighetskontoret. Du kan även läsa tips på hur du kan påverka värmen i din lägenhet här

 

Gårdarna  

Under året har gårdarna fått lite extra kärlek med extra bänkar till barnen. Vi har tvättat av alla plattorna och fräschat upp uteplatserna samt klippt till kanterna på gräsmattorna. Sättningar har rättats till på Mellanhedsgården. Sist men inte minst har vi varit värd för ett pilotprojekt, där Husqvarna & Green använt 4 robotgräsklippare som jobbat för att skapa fina gräsmattor åt oss.

Snö & halkbekämpning i vinter
Vi har ett funktionsavtal med Sydsverige Entreprenad. Det ska vara röjt/halkbekämpat vid 07-tiden och det ska vara framkomligt mot kvällen. Miljövänligt salt och grus används. Halkbekämparna ska hålla nere farten på fyrhjulingarna när dem kör mellan husblocken, då det ekar så mycket.  

 

2: a hands uthyrning 

OBS! Vid olovlig uthyrning av lägenhet kan ägaren förverka sin rätt till lägenheten! Har du planer på att hyra ut din lägenhet behöver du skicka in en blankett som du laddar ned från hemsidan i fliken Vårt boende och i menyn, Andrahandsuthyrningpdf: Ansökan om tillstånd för uthyrning. 
Mejla till: styrelse@brferikslust.se 
Garageplatser
Det finns 66 garageplatser för bilar samt 7 till MC till uthyrning, pris: 500 kr resp 350 kr/ månad – hör med fastighetskontoret. 

 

Borttappat P-tillstånd
Det kommer att kosta 200 kr att beställa nytt från jan-2021. 

 

Boendeparkering
Den 1: a april 2021 inför Malmö stad boendeparkering i vårt område utmed Erikslustvägen: pris 15 kr/dag veckans alla dagar.  

 

Renoveringar
Nu i Coronatider har vi noterat att många renoverar och fixar i hemmet. Renovering av lägenhet ska i möjligaste mån ske dagtid på vardagar 08.00 - 20.00. Om arbetet måste ske på helgen ska det utföras mellan 09.00 och 17.00. Informera även dina grannar. 

 

Säkerhetsdörrar till specialpris:

Det gåfortsatt att beställa året ut! Läs på hemsidan genom att klicka här! 

 

Felanmälan: Det är viktigt att alla gör felanmälningarna digitalt/ringer in för att vi ska kunna följa ärendena och inte tappa bort dem dvs haffa inte vaktmästaren när han är på språng för då kanske just ditt ärende missas i all hast    

Felanmälan: Vardagar 07.0016.00, tillSydsverige Entrepenad AB, Telefon 040-630 62 50 
Webbsydsverige1.tiberg.com 

 

Dyra sopor …! 

 

 

Nu inför julen känns detta extra aktuellt. Är sopkärlen fulla så får man inte lägga sopor på dem eller bredvid! Vik ihop kartongerna så får mer plats i kärlen. Det kostar oss extra pengar – pengar som slutligen vi alla får betala genom höjda avgifter! 

 

Hjälpa, Sälja & Byta! 

Kan du hjälpa dina grannar, vilket kan vara extra aktuellt i dessa Corona-tider. Har du något du behöver hjälp med eller vill sälja något? Läs mer på Hjälpa, Sälja & Byta: 
https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/saljabyta/ Fundera på vad du kan bidra med? 

Diamanttavla Tomtefar Med Säck 40x50Form 

 

Från oss alla i styrelsen & förvaltningen till er alla
önskar vi en underbart  

God Jul &

Gott Nytt År!  

 

 

Ansvarig för innehållet: Gabor Kovacs Jr 

 

Julkulor