Styrelsens månadsbrev mars 2023

13 mars 2023 Föreningsarbetet har fått en rivstart och styrelsen har avklarat årets två första möten. Det har väl gått få obemärkt förbi att arbete med att renovera skorstenarna och få upp solpanelerna är i full gång.

Fritidslokalen, på 60 kvm, som numera återfinns vid Torupsgården är klar och invigd. Bokningen av lokalen kan göra ca 8 mån i förväg och görs i samma system som tvättstugorna – välj ”Fritidslokal”. Mer information hittar du på hemsidan.

Arbetet med övernattningsrummen är i full gång men tyvärr måste vi också dränera runt fastigheten då det kommer in fukt. Vi räknar dock inte med att detta ska påverka slutdatumet för projektet något nämnvärt då det arbetet sker utanför fastigheten. Vi räknar med att vara klara i juni månad.

Tomträttsavgälden – Vi har varit i kontakt med Malmö stad som nu håller på att värdera vår fastighet inför att vi ska erhålla den nya avgiften. Vi har korrigerat en del av de ytuppgifterna som de hade inför sina beräkningar. Malmö Stad räknar med att vi har ett förslag från dem innan halvårsskiftet. Den nya avgifter kommer gälla från 1/1–2025.

Fjärrvärme – EON har i dagarna gått ut med att de fr o m 1/3–23 sänker sin höjning av fjärrvärmen från aviserade ca 20 % till 13 % höjning – vilket är glädjande. Vi kan också berätta att vi som förening minskat vår förbrukning av fjärrvärme mellan nov-22 – Jan-23 med ca 311 000 kWh vilket är strax över 20 %. I pengar motsvarar det ca 280 000 kr.

Trädgårdsbestyren kommer att skötas av Sydsverige Entreprenad kommande avtalsperiod och inte Green som vi haft föregående period. Bibbi Lind-Wiberg är fortfarande trädgårdsansvarig.

Informationsmöte – onsdagen den 22 mars kl 17:30 – 1900 öppnar vi för ett informationsmöte som vi håller i nya fritidslokalen. Det är öppet hus och du kommer när det passar dig och ställer de frågorna till oss i styrelsen som just du önskar diskutera med oss.

Stämman är planerad till den 13/6–2023 på Kockum Fritid med start kl 18:30.

Sist men inte minst föreningen fyller 70-år vilket vi kommer att fira den 26/8. Vi kommer ha både barn och vuxenaktiviteter på föreningens område den dagen.

Styrelsen & Förvaltningen önskar alla en riktigt skön vår!