Värmen i Stjärnhusen

19 december 2022 I tider som både kan vara vinterkalla och ekonomiskt tuffa har vi samlat information om värmen i Stjärnhusen här nedan

Fokus på energi
Stjärnhusen är en stor och gammal fastighet med 5 undercentraler. Alla temperaturjusteringar på våra värmesystem görs manuellt av tekniker på EON och grundar sig på mätdata från ca 25 sensorer som finns utplacerade i fastigheten. En gång i veckan får förvaltningen en rapport från EON med en aktuell temperaturkarta över fastigheten som analyseras för att finna avvikelser från den satta måltemperaturen på 20 grader.

Måltemperatur
Enligt rapporterna från EON har fastigheten nu uppnått måltemperaturen som är satt till 20 grader. Det är dock omöjligt att alla lägenheter och alla rummen kommer att ha exakt 20 grader. Några kanske landar på dryga 20,5 grader och några kommer i närheten av 19 grader. Temperaturen kan komma att variera beroende på väder, vind, väderstreck, hur element och termostatventiler fungerar, hur mycket värme dina fönster och dörrar läcker ut och samt av hur mycket ventilationen med tilluft som står öppet i din lägenhet. Är din personliga komfortvärme högre än föreningens måltemperatur så kan du komplettera med en liten värmefläkt eller el-element.

Så kan du påverka temperaturen i din lägenhet

Element
Värmen i din lägenhet regleras via elementen. Ju kallare det är ute, desto varmare vatten skickas ut till elementen från respektive undercentral. Vill du få maximal värme i lägenheten så se till att elementen/termostaten står på 3:an, alltså fullt påslagna. Det är bra att snurra på termostaterna då och då så att de inte fastnar i något läge.

Möblera rätt
Ställ möbler en bit ifrån elementen och se till att gardinerna inte hänger ner över elementen. Varmluften från elementen måste kunna cirkulera och spridas ut i rummet.

Vädra korta stunder
Vädra snabbt och effektivt när det är kallt ute – max fem minuter. Om ni upplever att det drar från era fönster så kan det vara tid att byta ut tätningslisterna, detta kan fastighetsskötare hjälpa er med mot en kostnad. Boka detta via jonas.borna@sydsverigeab.se

Ventiler
Vårt hus har självdrag som ventilationsform – därför är det viktigt att inte stänga ventilerna helt. Tilluftsventilerna släpper in frisk luft. Den friska luften som strömmar in sprider värmen i lägenheten och ger ett bra inomhusklimat. Samtidigt behöver inte alla ventiler vara helt öppna när det är kallt utomhus.

Felanmälan
Upplever du att du har omkring 18 grader eller lägre i lägenheten eller har frågor rörande värmen i din lägenhet kan du göra en felanmälan till förvaltningen så kommer de och undersöker varför så är fallet. https://felanmalan.sydsverigeab.se/