ETAPP 1 OCH 2 ÄR KLARA

07 mars 2015 ETAPP 2 FRÅN DEN 23 MARS.

Eventuellt kan föreningen behöva komma in i något enstaka förråd igen, men då kontaktas du personligen, alternativt sitter det en lapp på utrymmet.

För att öppna det gemensamma förrådet, ring 070 - 891 57 05!
Flytta över dina ägodelar så snart du kan. Cykelgaragen måste tömmas för att kunna renoveras.

Önskar du byta förråd måste detta hanteras på följande sätt:
Kontakta innehavaren av det förråd du önskar få - utgå från lägenhetsnumret – går hon/han med på ett byte kontaktas Peter/Jonas, som för in bytet i föreningens register. Först när detta är gjort får byte göras. Peter/Jonas ombesörjer också att numren på förråden skiftas.

Föreningen måste alltid veta vem som har ett visst utrymme.

När du nu tar ditt nya källarutrymme i besittning OBSERVERA att burarnas nät inte är avsedda att klara hyllor, så du måste ha FRISTÅENDE hyllor som eventuellt kan fästas mot nätet så att de inte faller över dig.