På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Styrelsens mötesrapport

10 november 2019 I denna rapport berättar vi om arbetet med gemensam el, solceller och laddstolpar. Hur det går med reliningen och utmaningar i miljöhusen.

 

 

 

 

Hej,

 

Styrelsen har i dagarna avverkat terminens tredje möte som främst avhandlade miljö och ekonomi samt avloppsrenoveringen. Det drar så sakteliga ihop sig till budgettider även för oss. Föreningen har fått en bra återkoppling på våra frågor kring gemensam el – så styrelsen ser fram emot att få presentera den punkten på stämman till våren. Nu när det blir kallare ut så kanske några av er upptäcker att elementen kanske inte fungerar som de ska – gör en felanmälan så kommer Per och kikar på ditt element – det kostar dig inget!

 

Som vi skrivit innan så finns där synergier med att kombinera gemensam el med solpaneler.

 

Men vi måste gå varsamt fram med e. solpaneler då fastigheten ligger inom område som är av riksintresse gällande kulturmiljö och byggnaderna och bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt från kulturhistorisk och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 13§.

 

Som förening kan vi få ett kostnadsfritt underhandsbesked, från Malmö stad, om vi skickar in lite grövre planer hur vi tänker oss vilja lösa uppgiften. Så det är inte omöjligt på något sätt – men det är lite mer omständligt bara.    

 

Gårdarna: Det jobbas intensivt på gårdarna nu med växtligheten för att göra dem fina inför vintern och skapa en fin plattform till våren. Arboristerna har precis varit här och beskurit ett 10-tal träd.  Utemöblerna har tagits in för behandling och vintervila.

 

Innan vi vet ordet av det så är den första halkan här med allt vad det innebär. Vi har ett funktionsavtal som i korta ordalag innebär att har det t ex snöat under natten så ska det var röjt/halkbekämpat tills de boende vid 07-tiden går till sina jobb. Sedan ska det vara framkomligt när de boende kommer hem mot kvällen. Vi har även bett dem att hålla farten nere på fyrhjulingarna när dem kör mellan husblocken då det ekar så mycket. Detta gäller speciellt nattetid.

 

 

 

Nyhet på hemsidan - Hjälpa, Sälja & Byta!

 

Vi har vid några tillfällen genom åren pratat om att medlemmarna skulle kunna hjälpa varandra i olika former. I en såhär stor förening finns det säkert många olika resurser och tillgångar som skulle kunna hjälpa andra medlemmar i föreningen på vitt skilda sätt. På vår hemsida under fliken ” Hjälpa, Sälja & Byta” berättar du vad du kan erbjuda sina grannar i form av t ex barn/djurpassning, renoveringshjälp, hjälp med att handla/bära hem varor/städning. Man kan erbjuda hjälp med läxläsning eller du har ett företag som säljer tjänster eller produkter av något slag som du önskar erbjuda dina grannar, kanske till ett rabatterat pris etc. Säljare och köpare möts på sidan. Säljare och köpare kommer överens om priset. Mer information finner du här https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/vart-boende/saljabyta/. Fundera på vad du kan bidra med…?

 

Avloppsrenovering: Den 7/11 var det över 100 personer och lyssnade på uppstartsmötet för block 3 & 5! Renoveringen går fortsatt mycket bra och fr o m jan-20 arbetar 2 team från vardera riktningen i föreningen.  Här kan du läsa mer om avloppsrenoveringen: https://www.hsb.se/malmo/brf/erikslust/relining/

 

Ekonomi: Ekonomi är fortsatt fin i föreningen! Och ni som varit uppmärksamma har säkert noterat att flera banker har sänkt sina låneräntor för bolånen senaste tiden. Enligt nu rådande åsikter på marknaden kommer vi under ganska många år framöver har låga räntor vilket är utmärkt för föreningen. Låga räntor är såklart även en fördel för dem av oss med bolån.

 

Rökfria zoner: Nu är skyltarna uppe för rökning förbjuden i anslutning till lekplatserna. Vi ber alla respektera dem.

 

Miljöhusen: Är sopkärlen fulla så får man inte lägga sopor på dem! Det kostar oss extra pengar – pengar som slutligen vi alla får betala genom höjda avgifter!

 

Felanmälan: Om du ser något som är fel som har med föreningen att göra – gör en felanmälan. Först då kan förvaltningen se att något är fel och åtgärda ärendet. Det gör inget att 5 personer anmäler samma sak – men om ingen gör det så förblir felet kvar. Strular dina element – hör av dig på samma sätt- det kostar inte att höra av sig och få hjälp med elementen.

 

Felanmälan: Vardagar 0700–1600, till Sydsverige Entreprenad AB, Telefon 040-630 62 50
Webb 
sydsverige1.tiberg.com

 

Kalendarium: Notera den 21/11–19 från kl 18:30 – 20:00 kommer vi att ha öppet hus i fritidslokalen där ni får möjlighet att träffa styrelsen och prata med oss lite mer informellt och utan en speciell agenda.

 

Container service: Sista helgen i november har vi containern på plats!

 

Förändring i styrelsen: Av personliga skäl så har Lennart Helmbold valt att lämna styrelsen per den 17/10. Fram till stämman kliver Johan Steimer in som tf kommunikationsansvarig och backar upp, samt att vi kommer omfördela arbetet inom styrelsen.

 

Vänliga hälsningar Styrelsen

 

 

 

Ps – Du som läser detta i trapphuset men önskar få informationen skickad till din e-post – loggar in på www.hsb.se klickar på fliken ”Mitt HSB” och klickar vidare på ”Mina sidor” och där lägger till din e-postadress Ds.

 


Till nyhetslistan