TÄNDVÄTSKA VID GRILLARNA

09 september 2016 Förvara tändvätska i din lägenhet och egen grill i gemensamt källarförråd!

Glöm inte att ta hand om din tändvätska och den egna grillen! Ingendera får stå kvar på gården. Tändvätskan får inte heller förvaras i det gemensamma källarförrådet. Den egna grillen ställer du praktiskt i det gemensamma källarförrådet.   

BRANDSKYDD
09 september 2016