TRÄDGÅRDARNA

22 oktober 2016 Lökar och andra växter
Blomlökar

Föreningen planterar i höst ut lökar och nya växter som förhoppningsvis kommer att göra våra planteringar ännu bättre än tidigare.

Träd håller på att beskäras och en allmän översyn av trädgården pågår. Några buskar tas helt bort för att råttor tyvärr huserar i våra planteringar. Vi försöker också ta bort snår där just råttor förekommer. Det kommer att se kalt ut en tid men vi måste tyvärr göra så här.

Till våren kommer förhoppningsvis även en del nya möbler att köpas in.