Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Norr samarbetar med Coelho Growth Foundation

Mellan 2017 till 2020 samarbetade HSB Norr med stiftelsen Coelho Growth Foundation som arbetar för bättre levnadsvillkor för gatubarn i Brasilien. Samarbetet fick sin start efter att HSBs medarbetare lyssnat på Christina Rickardssons gripande föreläsning, ”Sluta aldrig gå”. HSB Norr har under samarbetet bidragit med stöd till ett barnhem och ett bibliotek i Brasilien.

Coelho Growth Foundation är en insamlingsstiftelse som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga i utsatta situationer i Brasilien. Stiftelsen grundades 2016 av Christina Rickardsson efter hennes biografi ”Sluta aldrig gå – från gatan i São Paulo till Vindeln i Norrland”. I sin bok skriver Christina Rickardsson om hur det var att växa upp utan skyddsnät, hon bodde själv på gatan under några år av sin uppväxt i São Paulo.

Coelho Growth Foundation vill genom insatser som bidrag skapa förutsättningar för barnen i Brasilien att få en tryggare och roligare barndom. Genom insatser på plats ger de även barnen mat, utbildning och kläder, allt för att barnen ska få en ljusare framtid.

HSB Norr har hittills stöttat stiftelsen Coelho Growth Foundation med bidrag till att rädda ett bibliotek i favelan Heliopolis och stöd till barnhemmet Lar da Infância de “Nice” där Christina Rickardsson själv bodde som liten.

– Biblioteket betyder så mycket mer för barnen än bara någonstans att låna eller läsa en bok. Biblioteket är också en fristad för barnen där de kan umgås med sin familj, spela teater, få information om droger, polis och livet på gatan. De får också kunskap om vilka mänskliga rättigheter de har, berättar Christina Rickardsson.

Kort om Brasiliens gatubarn:

Brasilien har nästan 210 miljoner invånare, runt 7 miljoner av dessa är barn som lever på gatan. Många av barnen har blivit övergivna, föräldralösa eller tvingats lämna hemmet, till exempel på grund av misshandel, vanvård eller alkoholism. Barnen tvingas ofta tigga, stjäla, sälja saker, tvätta bilar och putsa skor för att överleva på gatan. 

Här kan du läsa mer om HSBs tidigare samarbete tillsammans med Coelho Growth Foundation: 

År 2018 gav HSB Norr sina medarbetare i julgåva att ge bort en gåva. Alla julklappspengar skänktes till stiftelsen Coelho Growth Foundation.

HSB Norr har träffat Christina som i våras åkte ned för att överlämna en donation från HSB, som bidrar till att biblioteket i favelan Heliópolis kan räddas.